Budowa autostrad

Jest przetarg na kolejny odcinek drogi S19

Rzeszowski oddział GDDKiA ogłosił w piątek przetarg na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Babica - Jawornik na Podkarpaciu.

Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości 11,6 km o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach (plus pas awaryjny). W ramach zadania wybudowany zostanie węzeł drogowy zlokalizowany w rejonie miejscowości Strzyżów i Czudec, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1931R. Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Jawornik. 

Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Babicą a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Babica - Jawornik (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19) i Jawornik - Domaradz. 

Reklama

Docelowo, po wybudowaniu odcinka Jawornik - Domaradz, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Jaworniku. W śladzie tymczasowego łącznika będzie droga gminna służąca (m.in. służbom ratowniczym) jako wjazd awaryjny na S19 przez MOP Jawornik. 

Na tym odcinku S19 powstanie także Miejsce Obsługi Podróżnych Jawornik (w kierunku Rzeszowa) oraz wybudowane zostaną obiekty inżynierskie. Będzie to 7 estakad na bardzo wysokich podporach, w tym największa estakada o długości ok. 1,15 km rozpięta nad doliną na filarach o wysokości ok. 100 m od poziomu terenu. Powstanie również 6 wiaduktów, 3 przejścia dla zwierząt (2 dla zwierząt średnich, 1 dla zwierząt dużych). Droga zostanie też wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne. 

Odcinek drogi ekspresowej S19 Babica - Jawornik przebiega przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej. W związku z tym na etapie opracowania Koncepcji programowej wykonano w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża. Teren ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny, które w przeważającej części są głębokimi jarami z płynącym w nich strumieniami.

Prowadzenie prac geologicznych było więc bardzo dużym wyzwaniem i takim samym wyzwaniem dla wykonawcy będzie prowadzenie tu robót budowlanych.  

Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem w sumie 13 obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy). Dla zobrazowania rozległości przeprowadzonego rozpoznania budowy podłoża, warto wspomnieć o liczbie wykonanych otworów badawczych. Wykonano ich 765, o łącznym metrażu 12 081 mb i głębokości od 3 do 50 m. Wykonano również 319 sondowań badawczych o łącznym metrażu 2 272 mb i głębokości od 1,8 do 35 m.  

S19 w kierunku granicy polsko-słowackiej w Barwinku  

W przygotowaniu jest ok. 74-kilometrowy odcinek przyszłej S19 od węzła Babica do granicy państwa w Barwinku. Dla trzech odcinków (Babica - Jawornik, Iskrzynia - Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe - Dukla) ogłoszone zostały już przetargi na realizację (w systemie Projektuj i buduj), zaś na pozostałych odcinkach wykonawcy pracują nad rozwiązaniami projektowymi, przygotowując Koncepcje programowe (KP): 

  • S19 Babica - Jawornik (11,6 km) - przetarg na realizację (P&B) 
  • S19 Jawornik - Domaradz (11,8 km) - KP w przygotowaniu 
  • S19 Domaradz - Iskrzynia (12,5 km) - KP w przygotowaniu 
  • S19 Iskrzynia - Miejsce Piastowe (10,3 km) - przetarg na realizację (P&B) 
  • S19 Miejsce Piastowe - Dukla (10,1 km) - przetarg na realizację (P&B)
  • S19 Dukla - Barwinek (granica państwa) (18,1 km) - KP w przygotowaniu  ***
GDDKiA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy