Budowa autostrad

Droga ekspresowa S19 Via Carpatia zyska 6 kilometrów na Podkarpaciu

GDDKiA ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę kolejnego odcinka drogi S19 Via Carpatia. Będzie on miał ​6,4 km długości i zlokalizowany jest między Lutczą i Domaradzem na Podkarpaciu.

  • Trasa przebiegać będzie po zróżnicowanym wysokościowo terenie, charakteryzującym się skomplikowaną budową geologiczną (flisz karpacki). 
  • Inwestycję z perspektywy realizacyjnej należy traktować jako skomplikowaną i wymagającą, lecz w efekcie finalnym kierowcy zyskają jedną z ciekawszych tras widokowych.

Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 6,4 km o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach wraz z pasem awaryjnym. W ramach zadania wybudowany zostanie m.in. węzeł drogowy Domaradz zlokalizowany w miejscu skrzyżowania S19 z drogą wojewódzką nr 886.

Reklama

Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Lutcza. Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Jawornikiem a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Jawornik - Lutcza i Lutcza - Domaradz (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19). Docelowo, po wybudowaniu odcinka Jawornik - Lutcza, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Lutczy.

Największym wyzwaniem będzie budowa dwunawowego tunelu pod górą Hyb o długości około 990 m. 

W ciągu trasy głównej powstaną także: estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych, przejście górne dla średnich zwierząt, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Powstanie również Obwód Drogowy w Domaradzu. Jego częścią będzie Centrum Zarządzania Tunelami obsługujące tunele wybudowane w ciągu drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. 

Na potrzeby akcji ratunkowych wykonane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Prace projektowe i roboty budowlane powinny być ukończone w ciągu maksymalnie 51 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawcy składający oferty w przetargu mogą zaoferować skrócenie tego terminu, jednak nie może być on krótszy niż 48 miesięcy. 

Odcinek drogi ekspresowej S19 Lutcza - Domaradz będzie przebiegał przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej, jakim są Karpaty Zewnętrzne (zwane też Karpatami fliszowymi). Zbudowane są one głównie z serii zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych nazywanych fliszem karpackim. Ponadto obszar ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem terenu, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny. W dolinach i w rejonie tunelu dominują obszary leśne. 

Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano więc badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy).

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km. 

Droga S19 w województwie podkarpackim

  • 75,7 km - oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie - Zdziary, Rudnik nad Sanem - Rzeszów Południe),  
  • 38,9 km - w realizacji (w budowie: Zdziary - Rudnik nad Sanem oraz w systemie Projektuj i buduj: Rzeszów Południe - Babica, Iskrzynia - Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe - Dukla), 
  • 53,9 km - w przygotowaniu (na etapie przetargu: Babica - Jawornik, Lutcza - Domaradz i Dukla - Barwinek, na etapie realizacji Koncepcji programowej: Jawornik - Lutcza i Domaradz - Iskrzynia). 
GDDKiA
Dowiedz się więcej na temat: budowa dróg | droga s19 | Via Carpatia
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy