Budowa autostrad

Autostrada A2 rośnie na wschód. Rusza budowa kolejnego odcinka

Już wkrótce rozpocznie się budowa pierwszego odcinka autostrady A2 pomiędzy Siedlcami i Białą Podlaską. Wojewoda Lubelski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na ok. 14-kilometrowy odcinek autostrady A2 pomiędzy rejonem miejscowości Swory a węzłem Biała Podlaska.

Etap projektowania tego odcinka jest już zakończony, kolejny to realizacja robót w terenie. Wybudowane zostanie ok. 14 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa. Powstaną Miejsca Obsługi Podróżnych i obwód drogowy. Ponadto drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zgodnie z zawartym kontraktem, wykonawca dokonał wyboru rodzaju nawierzchni, trasę główną zbuduje w technologii bitumicznej.

 Wykonawcą inwestycji w formule Projektuj i buduj jest Polaqua. Umowa o wartości prawie 470 mln zł została podpisana 1 kwietnia 2021 r. Zakończenie budowy planowane jest w czwartym kwartale 2024 r.

Reklama

Jak wygląda budowa autostrady A2 na wschód od Warszawy?

W sumie w realizacji jest 101 km autostrady A2

Mińsk Mazowiecki - Siedlce (ok. 37,5 km) 

  • Dla odcinków Kałuszyn - Groszki i Gręzów - Siedlce Zachód uzyskano decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W grudniu 2021 r. przekazano place budów wykonawcom, a roboty już trwają. Obecnie wykonawcy budują drogi serwisowe oraz nasyp trasy głównej. Postępują roboty związane z budową obiektów mostowych. Przy sprawnej realizacji kontraktów kierowcy powinni skorzystać z tych odcinków jesienią 2023 r. Niemniej jednak, wykonawcy złożyli roszczenia, w których oczekują wydłużenia czasu na ukończenie oraz dodatkowych środków finansowych.  Jeśli wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły prowadzenie robót to termin ukończenia może zostać przesunięty.
  • Dla odcinka Groszki - Gręzów, na który umowę podpisano 28 stycznia 2021 r., Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji ZRID. Decyzja powinna zostać wydana na przełomie września i października, co umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót w terenie. Termin zakończenia prac przewidziany został latem 2024 r. 

Siedlce - Biała Podlaska (ok. 63,5 km) 

W kwietniu 2021 r. podpisano umowy na cztery fragmenty A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej. Dla trzech odcinków, pomiędzy węzłem Siedlce Zachód a miejscowością Swory, trwają postępowania administracyjne w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Decyzje ZRID powinny być wydane w IV kwartale 2022 r, co umożliwi wykonawcom rozpoczęcie robót w terenie. Zgodnie z zawartymi umowami zakończenie robót zaplanowano do końca 2024 r.

32 kilometry do granicy państwa w projektowaniu

Na odcinek A2 od węzła Biała Podlaska do granicy państwa z Białorusią (Kukuryki) we wrześniu 2021 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających realizacje robót w terenie. W styczniu br. do Wojewody Lubelskiego złożono wnioski o decyzje ZRID. Kolejnym etapem, po wydaniu decyzji ZRID i pozyskaniu finansowania, będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji.

GDDKiA/Interia.pl
Dowiedz się więcej na temat: budowa dróg | Autostrada A2
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama