Nowy wzór tablic i rejestracja na 12 miesięcy. Prezydent podpisał ustawę

W czerwcu 2024 roku w Polsce pojawi się nowy rodzaj tablic rejestracyjnych. Chodzi o tablice zarezerwowane dla samochodów przeznaczonych do sportu. Ustawę wprowadzającą historyczne zmiany podpisał już prezydent Andrzej Duda.

Kancelaria prezydenta poinformowała, że wśród podpisanych ostatnio przez Andrzeja Dudę ustaw znalazła się również ta dotycząca publicznego transportu zbiorowego. Zmienia ona również szereg zapisów Prawa o ruchu drogowym. Po raz pierwszy pojawiło się w nim pojęcie "samochodu osobowego przeznaczonego do zawodów sportowych". Takie auta będą mogły poruszać się po publicznych drogach na specjalnych zasadach. 

Nowe tablice rejestracyjne dla samochodów sportowych

Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym polegają m.in. na wprowadzeniu do ustawy nowego "Oddziału 7. - Dopuszczenie do ruchu samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych".

Reklama

Chociaż większość zapisów nowej Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wejdzie w życie już pod koniec września bieżącego roku, na zmiany w Prawie o ruchu drogowym poczekać musimy do 1 czerwca 2024 roku. W tym czasie ministrowie transportu i sportu - w formie rozporządzeń - przygotować muszą stosowne przepisy wykonawcze. Chodzi m.in. o:

W kolejnych miesiącach poznamy więc szczegółowe procedury związane z rejestracją takich pojazdów, określony zostanie też wzór nowych tablic rejestracyjnych ze specjalnym wyróżnikiem. 

Samochody sportowe bez obowiązkowych badań technicznych

Jak poinformował Interię Szymon Huptyś - rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury - samochód osobowy przeznaczony do zawodów sportowych nie będzie podlegał klasycznemu badaniu technicznemu. Zamiast tego pojawi się - przeprowadzane przez diagnostę w SKP - badanie, co do zgodności z warunkami technicznymi. Czasowa rejestracja obowiązywać ma przez "okres wynikający z terminu badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust. b". Wspomniany artykuł precyzuje, że:

Mówiąc prościej - każdego roku właściciel auta przeznaczonego do sportu będzie musiał udać się do:

  • Stacji Kontroli Pojazdów (by wykonać badanie co do zgodności z warunkami technicznymi),
  • wydziału komunikacji (by dokonać czasowej rejestracji na okres 12 miesięcy).

W uzasadnieniu do projektu przyjętej już ustawy czytamy, że czasowej rejestracji samochodu osobowego przeznaczonego do zawodów sportowych dokonuje starosta właściwy miejscowo, co będzie skutkowało uzyskaniem pozwolenia czasowego oraz zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, których wyróżnienie od innych tablic w postaci odrębnego koloru tła zostanie określone w aktach wykonawczych.

Rajdówką po drodze tylko w czasie zawodów

Nowe przepisy mają na celu uporządkowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i ograniczenie wieloletniej patologii polegającej na poświadczaniu nieprawdy przez diagnostów. Ci nie będą już musieli "przymykać oczu" na - niezgodne z przepisami lecz wymagane chociażby przez załączniki FIA - modyfikacje, jak chociażby obecność w pojeździe klatki bezpieczeństwa. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że z nowej możliwości skorzysta zaledwie garstka zainteresowanych. Jednym z powodów może być "zakaz" poruszania się samochodami przeznaczonymi do sportu po drogach publicznych.

W myśl nowych przepisów samochód przeznaczony do sportu będzie mógł uczestniczyć w normalnym ruchu drogowym wyłącznie w czasie trwania zawodów sportowych, czyli - w przypadku "rajdówek" - na trasach dojazdowych pomiędzy odcinkami specjalnymi. Mówi o tym art. 65p. Prawa o ruchu drogowym. Artykuł 65q. precyzuje, że samochód osobowy przeznaczony do zawodów sportowych dopuszcza się do ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w art. 65p, jeżeli:

  1. spełnia warunki techniczne określone przez właściwy polski związek sportowy na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, każdorazowo publikowane na stronie podmiotowej tego związku;
  2. uzyskał pozytywny wynik badania co do zgodności z warunkami technicznymi określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 17;
  3. został czasowo zarejestrowany na podstawie art. 74 ust. 2ca;
  4. został poddany sprawdzeniu stanu technicznego przez organizatora imprezy przed rozpoczęciem imprezy.

Nie ma więc mowy o tym, by autem "przeznaczonym do sportu" - czyli dopuszczonym do ruchu na mocy wspomnianych przepisów - pojechać do pracy lub po zakupy. Zgodnie z przyjętymi zapisami nawet dojazd do SKP czy na konkretną imprezę sportową musi odbywać się na lawecie. W czasie trwania konkretnej imprezy - uczestniczący w niej - samochód przeznaczony do sportu będzie mógł poruszać się jedynie po odcinkach dróg publicznych w zakresie zgłoszonym przez organizatora (np. na konkretnych trasach odcinków dojazdowych). 

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: rajd samochodowy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy