Za co straż miejska może wystawić mandat kierowcy?

Kwestia mandatów od straży miejskiej wzbudza duże poruszenie. Ludzie nie znają szczegółowo uprawnień strażników. Dlatego każdy uczestnik ruchu drogowego powinien wiedzieć, że straż miejska ma prawo do wystawiania mandatów. Za co kierowca może zostać ukarany?

Czy straż miejska może dać mandat?

Od lat funkcjonuje przekonanie, że straż miejska nie ma zbyt wielu uprawnień. Nie jest to prawda. Odpowiednie akty prawne sprawiają, że mandat od straży miejskiej można dostać za szereg przewinień.

Reguluje to art. 95 §4 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z jego treścią odpowiedni minister może wydać rozporządzenie, które uprawnia funkcjonariuszy określonego organu do nakładania grzywien. Aktualnie obowiązuje rozporządzenie z dnia 17 listopada 2003 roku wydane przez ówczesnego szefa resortu spraw wewnętrznych. Na jego mocy straż miejska może wystawiać mandaty.

Reklama

Za co można dostać mandat od straży miejskiej?

Lista wykroczeń, za które straż miejska może wystawić mandat, jest długa. Wiele z występków zawarto w kodeksie wykroczeń. Wśród nich zdecydowanie najczęstsze są zgłoszenia związane z nieprawidłowym zachowaniem uczestników ruchu drogowego. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie warszawskiej straży miejskiej, w samym czerwcu 2022 roku ze wszystkich 29 007 interwencji aż 13 615 dotyczyło ogólnie rozumianego ruchu drogowego.

W statystykach na stronie straży miejskiej w Warszawie nie wyszczególniono, za co dokładnie kierowcy otrzymywali mandaty. Mogły to być zawarte w kodeksie wykroczeń przewinienia takie jak:

  • jazda bez świateł (art. 88 k.w.);
  • niestosowanie się do znaków lub sygnałów drogowych (art. 92 §1 k.w.);
  • jazda bez wymaganych dokumentów (art. 95 k.w.);
  • prowadzenie pojazdu niedopuszczonego do poruszania się po drodze lub jazda bez uprawnień (art. 94 §1 i 2 k.w.).

Ponadto bardzo często straż miejska wystawia mandaty za złe parkowanie. Tę kwestię reguluje art. 49 §2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Mandat od straży miejskiej można otrzymać m.in. za postój:

  • w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd pojazdem (np. wjazd do garażu, parkingu, wnęki postojowej);
  • w miejscu utrudniającym dostęp do prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub uniemożliwiającym wyjazd tego pojazdu;
  • w strefie zamieszkania poza miejscem do tego wyznaczonym;
  • w strefie od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską.

To jedynie lista wykroczeń, za które straż miejska może dać mandat. W rzeczywistości istnieje ich o wiele więcej. Do tego należy pamiętać, że rozporządzenie jest regularnie aktualizowane.

Warto na przykład wiedzieć, że w 2016 roku straż miejska straciła część uprawnień. Mowa tu o możliwości wystawienia mandatu za przekroczenie prędkości zarejestrowane za pomocą mobilnego fotoradaru. Po wielu skargach Najwyższa Izba Kontroli odebrała to prawo funkcjonariuszom z powodu wielu nadużyć i niejasności.

W 2021 roku temat powrócił, jednak ostateczna decyzja nie zapadła. Dlatego na ten moment strażnicy miejscy nie mają prawa korzystać z mobilnych fotoradarów.

Zgodnie z wprowadzonym do kodeksu wykroczeń w dniu 30 sierpnia 2021 roku art. 86a funkcjonariusze mogą karać grzywną za przewinienia spowodowane podczas jazdy hulajnogą elektryczną lub rowerem. Wymienia się tu m.in. przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej prędkości wynoszącej 20 km/h i nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na chodniku.

Podobnych zmian jest więcej, dlatego warto na bieżąco sprawdzać, za co straż miejska może dać mandat.

Jak zapłacić mandat od straży miejskiej?

Co ważne, na mandacie od straży miejskiej zawsze musi widnieć nazwisko osoby, która popełniła wykroczenie. Jeśli więc została nałożona blokada na koło lub otrzymało się wezwanie do zapłaty za inne przewinienie, trzeba najpierw zgłosić się do jednostki wskazanej na wezwaniu. Wtedy dopiero można opłacić grzywnę.

Zapłatę za mandat od straży miejskiej uiszcza się zwykle przez internet, wpłacając należność na rachunek bankowy właściwego urzędu wojewódzkiego lub urzędu miasta. Numer konta zawsze umieszczony jest na odcinku A i B mandatu. Można też zapłacić osobiście w regionalnych kasach straży miejskiej.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: straż miejska
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy