Taryfikator punktów karnych 2023. Jak wzrosły kary za wykroczenia drogowe?

Taryfikator punktów karnych 2023. Od 17 września 2022 roku w Polsce obowiązują nowe przepisy dotyczące wysokości punktów karnych za wykroczenia popełniane na drodze. Najbardziej niebezpieczne manewry mogą spowodować przypisanie do konta kierowcy nawet 15 punktów karnych. Sprawdź, za jakie wykroczenia dostaniesz punkty karne i w jakiej wysokości.

Taryfikator punktów karnych 2023 — wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu pieszych

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście — 15 punktów karnych
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża — 15 punktów karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu — 5 punktów karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem — 8 punktów karnych
 • Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej — 15 punktów karnych
 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem — 15 punktów karnych
 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu — 15 punktów karnych
 • Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych — 6 punktów karnych
 • Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej — w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku — 6 punktów karnych

Taryfikator punktów karnych 2023 — łamanie przepisów dotyczących limitów prędkość

 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11-15 km/h — 3 punkty karne
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 16-20 km/h — 3 punkty karne
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21-25 km/h — 6 punktów karnych
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 26-30 km/h — 6 punktów karnych
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31-40 km/h — 10 punktów karnych
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41-50 km/h — 13 punktów karnych
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51-60 km/h — 15 punktów karnych
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 61-70 km/h — 15 punktów karnych
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 71 km/h i więcej — 15 punktów karnych

Taryfikator punktów karnych 2023 — wyprzedzanie, wymijanie, omijanie i cofanie

 • Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo z jego lewej strony — 2 punkty karne
 • Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach — 2 punkty karne
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia — 8 punktów karnych
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi — 8 punktów karnych
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany — 8 punktów karnych
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym — 6 punktów karnych
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany — 15 punktów karnych
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim — 8 punktów karnych
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany — 8 punktów karnych
 • Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony — 6 punktów karnych
 • Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym — 6 punktów karnych

Taryfikator punktów karnych 2023 — wykroczenia popełniane na autostradach i drogach ekspresowych

 • Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej — 5 punktów karnych
 • Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie, lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu — 1 punkt karny
 • Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu — 1 punkt karny
 • Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia, lub wypadku na autostradzie, lub drodze ekspresowej — 1 punkt karny

Taryfikator punktów karnych 2023 — wykroczenia przeciwko zasadom ogólnym i przepisom porządkowym

 • Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu — 2 punkty karne
 • Przewożenie w pojeździe kategorii M1, N2i N3, o których mowa w załączniku nr 2 u.p.r.d. wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z masą i wzrostem dziecka, oraz właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach UE lub w reg. EKG ONZ dotyczącym urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe, z wyjątkiem przewożenia w pojeździe kategorii M1i N1na tylnym siedzeniu pojazdu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, w przypadku gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci — 6 punktów karnych
 • Przewożenie w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka — 6 punktów karnych
 • Przewożenie dziecka w wieku poniżej 3 lat w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3 (o których mowa w zał. nr 2 (Ustawy Prawo o ruchu drogowym), niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa dla dziecka lub inne urządzenie przytrzymujące w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenia przytrzymujące dla dzieci — 6 punktów karnych
 • Przewożenie na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub inne urządzenie przytrzymujące dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu — 6 punktów karnych
 • Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpieczne stosowane — 6 punktów karnych
 • Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy — 2 punkty karne
 • Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa — 4 punkty karne
 • Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem — 2 punkty karne
 • Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym — 4 punkty karne
 • Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem — 5 punktów karnych

Taryfikator punktów karnych 2023 — wykroczenia popełniane podczas włączania się do ruchu

 • Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu — 5 punktów karnych

Taryfikator punktów karnych 2023 — zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

 • Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić — 5 punktów karnych
 • Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych — 5 punktów karnych
 • Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie, lub błędne sygnalizowanie manewru — 2 punkty karne
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu — 5 punktów karnych

Taryfikator punktów karnych 2023 — wykroczenia związane z zakazem wjazdu

 • Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy — 2 punkty karne
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone — 10 punktów karnych
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały — 8 punktów karnych
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy — 10 punktów karnych
 • Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd tramwajowy, jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, przez kierującego pojazdem mechanicznym lub innym niż mechaniczny — 10 punktów karnych

Taryfikator punktów karnych 2023 — wykroczenia związane z zatrzymywaniem i postojem pojazdu

 • Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu — 2 punkty karne
 • Zatrzymywanie pojazdu na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania — 2 punkty karne
 • Zatrzymywanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem, lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu — także za nimi — 2 punkty karne
 • Zatrzymywanie pojazdu w tunelu, na moście lub na wiadukcie — 2 punkty karne
 • Zatrzymywanie pojazdu na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię — 2 punkty karne
 • Zatrzymywanie pojazdu na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni — 2 punkty karne
 • Zatrzymywanie pojazdu  w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania — 2 punkty karne
 • Zatrzymywanie pojazdu przy lewej krawędzi jezdni — 2 punkty karne
 • Zatrzymywanie pojazdu na pasie między jezdniami — 2 punkty karne
 • Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką — na całej jej długości — 2 punkty karne
 • Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu — 2 punkty karne
 • Zatrzymywanie pojazdu na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru — 2 punkty karne
 • Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia, lub wypadku — 2 punkty karne
 • Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku — 2 punkty karne
 • Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej — 2 punkty karne
 • Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym — 2 punkty karne
 • Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd — 2 punkty karne
 • Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu — 2 punkty karne
 • Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską — 2 punkty karne
 • Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone — 2 punkty karne
 • Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton, lub o długości przekraczającej 12 m — 2 punkty karne

Taryfikator punktów karnych 2023 — niezgodne z przepisami korzystanie ze świateł zewnętrznych

 • Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu — 4 punkty karne
 • Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu — 2 punkty karne
 • Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej — 4 punkty karne
 • Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby — 4 punkty karne
 • Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności — 3 punkty karne
 • Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami — 3 punkty karne
 • Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych — 2 punkty karne

Taryfikator punktów karnych 2023 — niezgodne z przepisami użytkowanie pojazdów w ruchu drogowym

 • Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim — 8 punktów karnych
 • Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych — 3 punkty karne
 • Zakrywanie tablic rejestracyjnych — 3 punkty karne
 • Zakrywanie innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne — 3 punkty karne
 • Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe lub hulajnogi elektryczne — 2 punkty karne
 • Naruszenie przepisów przez kierującego pojazdem przewożącym zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat poprzez nieoznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież — 2 punkty karne
 • Naruszenie przepisów przez kierującego pojazdem przewożącym zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat poprzez niewłączenie świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży — 2 punkty karne
 • Naruszenie przepisów przez kierującego pojazdem przewożącym zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat poprzez oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone — 2 punkty karne
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby — 2 punkty karne
 • Niezachowanie szczególnej ostrożności i niezatrzymanie pojazdu w razie potrzeby przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat — 1 punkt karny
 • Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci — 2 punkty karne
 • Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem "autobus szkolny", jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób — 2 punkty karne
 • Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic — 1 punkt karny
 • Niezachowanie szczególnej ostrożności i niezatrzymanie pojazdu w razie potrzeby przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych — 1 punkt karny

Taryfikator punktów karnych 2023 — wykroczenia związane z przewozem osób

 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu — 1 punkt karny za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, przy 10 lub więcej osobach 10 punktów karnych
 • Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji —  1 punkt karny za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, przy 10 lub więcej osobach 10 punktów karnych
 • Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach, z zastrzeżeniem, że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości lub liczby przewożonych osób stosuje się kwoty jak w samochodzie osobowym — 2 punkty karne

Taryfikator punktów karnych 2023 — wykroczenia związane z nie stosowaniem się do sygnałów i znaków drogowych

 • Niestosowanie się do znaków B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych", B-3a "zakaz wjazdu autobusów", B-4 "zakaz wjazdu motocykli", B-6 "zakaz wjazdu ciągników rolniczych" lubB-7 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą" — 1 punkt karny
 • Niestosowanie się do znaków B-13 lub B-14 "zakaz wjazdu" — 1 punkt karny
 • Niestosowanie się do znaków C-12 "ruch okrężny" — 1 punkt karny
 • Niestosowanie się do znaków B-15 "zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m", B-16 "zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m" lub B-17 "zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m" — 1 punkt karny
 • Niestosowanie się do znaków B-5 "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych", B-18 "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t" lub B-19 "zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ... t — 1 punkt karny
 • Niestosowanie się do znaków od B-8 do B-12 "zakaz wjazdu..." — 1 punkt karny
 • Niestosowanie się do znaku B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych" — 1 punkt karny
 • Niestosowanie się do znaku B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka" — 1 punkt karny
 • Niestosowanie się do znaku B-32 "stój — kontrola celna" lub jego odpowiedników — 1 punkt karny
 • Niestosowanie się do znaku B-35 "zakaz postoju" — 1 punkt karny
 • Niestosowanie się do znakuB-36 "zakaz zatrzymywania się" — 1 punkt karny
 • Niestosowanie się do znaków B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni..." — 1 punkt karny
 • Niestosowanie się do znaku B-39 "strefa ograniczonego postoju" — 1 punkt karny
 • Niestosowanie się do znaków od C-1 do C-11 "nakaz jazdy..." — 1 punkt karny
 • Niestosowanie się do znaku C-13 "droga dla rowerów" — 1 punkt karny
 • Niestosowanie się do znaku C-14 "prędkość minimalna" — 1 punkt karny
 • Niestosowanie się do znaku C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi" — 1 punkt karny
 • Niestosowanie się do znaku BT-1 "ograniczenie prędkości tramwajów" — 1 punkt karny
 • Niestosowanie się do znaku BT-3 "blokada zwrotnicy" — 1 punkt karny
 • Niestosowanie się do znaku P-2 "linia pojedyncza ciągła" — 1 punkt karny
 • Niestosowanie się do znaku P-3 "linia jednostronnie przekraczalna" — 1 punkt karny
 • Niestosowanie się do znaku P-4 "linia podwójna ciągła" — 1 punkt karny
 • Niestosowanie się do znaku P-7b "linia krawędziowa ciągła" — 1 punkt karny
 • Niestosowanie się do znaku P-17 "linia przystankowa" — 1 punkt karny
 • Niestosowanie się do znaku C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych" — 1 punkt karny
 • Niestosowanie się do znaku P-21 "powierzchnia wyłączona" — 1 punkt karny
 • Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop" — 6 punktów karnych
 • Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym — 1 punkt karny
 • Niestosowanie się do znaku D-11"początek pasa ruchu dla autobusów" lub D-12 "pas ruchu dla autobusów" oraz P-22 "BUS" — 1 punkt karny
 • Niestosowanie się do znaku D-13 "początek pasa ruchu powolnego" — 1 punkt karny
 • Niestosowanie się do znaku D-18 "parking", D-18a "parking — miejsce zastrzeżone" lub D-18b "parking zadaszony" — 1 punkt karny
 • Niestosowanie się do znaku D-18 "parking" lub D-18b "parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a "parking — miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczkąT-29 — 5 punktów karnych
 • Niestosowanie się do znaku P-18 "stanowisko postojowe" i P-24"miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b — 5 punktów karnych
 • Niestosowanie się do znaku D-19 "postój taksówek" — 1 punkt karny
 • Niestosowanie się do znaku F-10 "kierunki na pasach ruchu" lub F-11 "kierunki na pasie ruchu" oraz P-8a "strzałka kierunkowa na wprost", P-8b "strzałka kierunkowa do skręcania" lub P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania" — 5 punktów karnych
 • Niestosowanie się do znaku BT-4 "stop — zwrotnica eksploatowana jednostronnie" — 1 punkt karny
 • Niestosowanie się do znaku P-18 "stanowisko postojowe", P-19"linia wyznaczająca pas postojowy" — 1 punkt karny
 • Niestosowanie się do znaku P-20 "koperta" — 1 punkt karny
 • Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego pojazdem. z wyłączeniem sygnalizacji na przejazdach kolejowych — 8 punktów karnych
INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy