Tajemnicze oznaczenia na ciężarówkach. Każde niesie informację

Ciężarówki, które spotykamy na drogach przewożą różnego rodzaju towary, od których czasem zależą konkretne tabliczki informacyjne umieszczone na przyczepach. Dodatkowo auta tego typu są oznaczane zielonymi lub pomarańczowymi tabliczkami. Wyjaśniamy, co oznaczają.

Ciężarówki to nieodłączny element transportu drogowego. Na co dzień mijamy je na ulicach, autostradach i drogach ekspresowych. Jednak czy zastanawialiście się kiedyś, co oznaczają tajemnicze symbole i litery widoczne na ich burtach? W tym artykule przyjrzymy się bliżej najpopularniejszym oznaczeniom spotykanym na ciężarówkach.

TIR - symbol dawnych czasów

Choć dzisiaj skrót TIR spotykamy rzadziej, jeszcze kilkadziesiąt lat temu był on nieodłącznym elementem międzynarodowego transportu drogowego. Wywodzący się z języka francuskiego (Transport International Routier) i oznaczający Międzynarodowy Transport Drogowy, TIR stał się symbolem ułatwiania przewozu towarów między państwami.

Reklama

Konwencja TIR, przyjęta w 1975 roku, miała na celu uproszczenie procedur celnych i granicznych. Ciężarówki objęte konwencją musiały posiadać charakterystyczne tabliczki "TIR" z przodu i z tyłu pojazdu. Po kontroli i zaplombowaniu w kraju wysyłki, plomby te zrywano dopiero w miejscu docelowym. Dzięki temu transport mógł płynnie przekraczać granice państw tranzytowych bez zbędnych formalności.

Dzisiaj, w obrębie Unii Europejskiej, TIR nie jest już obowiązkowy. Jednakże nadal stanowi ważny symbol ułatwień w międzynarodowym transporcie drogowym, a jego historia przypomina o wyzwaniach, z jakimi borykali się przewoźnicy w przeszłości.

 • Zasięg: TIR nie jest już wymagany w Unii Europejskiej, co odzwierciedla zintegrowany charakter wspólnego obszaru celnego.
 • Technologia: Nowoczesne technologie, takie jak elektroniczne systemy śledzenia i monitorowania, zastępują tradycyjne plomby.
 • Kontekst historyczny: Opis konwencji TIR umieszczono w kontekście historycznym, podkreślając jej znaczenie w czasach utrudnionego przepływu towarów.

Zielona tabliczka z literą L

Tego typu oznaczenie ułatwi życie kierowcom poruszającym się po Austrii. Oznacza ona, że ciężarówka spełnia normy emisji hałasu i może poruszać się po tamtejszych drogach nawet mimo zakazu jazdy nocą czy w święta. Ciężarówki z zieloną tabliczką L mogą też w niektórych przypadkach wjeżdżać do stref ograniczonego transportu w centrach miast.

Zielona tabliczka z literą G

Ciężarówki z tą plakietką mogą poruszać się po Niemczech nawet wtedy, gdy na danym terenie obowiązuje zakaz jazdy ze względu na zmniejszenie hałasu. Z uwagi na to, że normy emisji hałasu są w Niemczech łagodniejsze niż w Austrii, w tym drugim kraju ona nie obowiązuje.

Tabliczka z literą U

Ciężarówki, które chcą uzyskać zezwolenie na transport do krajów trzecich, czyli państw nie należących do Unii Europejskiej, mogą wymagać specjalnego oznakowania. Chodzi o zieloną plakietkę z symbolem "U", która oznacza zgodność z wymaganiami rezolucji Konferencji Ministrów Transportu (CEMT).

Co to oznacza w praktyce? Plakietka "U" poświadcza, że dany pojazd spełnia normy emisji spalin i poziomu hałasu. W przypadku emisji spalin mowa o normie Euro 1, która określa dopuszczalne limity szkodliwych substancji wydzielanych przez silnik. Jeśli chodzi o poziom hałasu, ciężarówka z plakietką "U" musi spełniać normy austriackie. Te są bardziej rygorystyczne niż normy obowiązujące w większości innych krajów. Oznacza to, że pojazd jest cichszy i tym samym mniej uciążliwy dla otoczenia.

Zielona tabliczką z literą S

Plakietka "S" oznacza zgodność z wymaganiami rezolucji Konferencji Ministrów Transportu (CEMT) w zakresie:

 • Czystości spalin: Pojazd musi spełniać normę emisji spalin Euro 2, która określa dopuszczalne limity szkodliwych substancji wydzielanych przez silnik.
 • Poziomu hałasu: Ciężarówka musi spełniać rygorystyczne normy austriackie, co oznacza, że jest cichsza i tym samym mniej uciążliwa dla otoczenia.
 • Bezpieczeństwa eksploatacji: Pojazd musi być odpowiednio wyposażony i utrzymany w dobrym stanie technicznym, aby spełniać dodatkowe wymagania bezpieczeństwa.

Z kolei plakietka z cyfrą 3 oznacza, że zestaw spełnia normy emisji Euro 3, a oprócz tego rygorystyczne austriackie normy dotyczące emisji hałasu.

Litera K - przepustka dla ciężarówek w dni zakazu

Symbol "K" oznacza, że pojazd jest przeznaczony do transportu kombinowanego, czyli łączącego różne gałęzie transportu, np. transport kolejowy z drogowym. Ciężarówki oznaczone tą plakietką mogą korzystać z pewnych udogodnień, których nie mają inne pojazdy ciężarowe.

Jednym z najważniejszych przywilejów jest możliwość poruszania się w dni, w których obowiązuje zakaz ruchu dla ciężarówek. Oczywiście, nie jest to całkowita dowolność. Ciężarówki z plakietką "K" mogą poruszać się w ograniczonym dystansie od stacji kolejowej (zazwyczaj do 150 km) i tylko wtedy, gdy jadą do lub ze stacji.

Co oznaczają tablice ADR?

W przypadku transportu materiałów niebezpiecznych ciężarówka musi być wyraźnie oznaczona. Służą do tego pomarańczowe, odblaskowe tablice ADR, umieszczone z przodu i z tyłu pojazdu. Zawierają one dwie liczby rozpoznawcze, które informują o charakterze przewożonych substancji.

Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa to zestaw dwóch lub trzech cyfr, zapisany w "liczniku". Określa on rodzaj zagrożenia, jakie stwarza dany materiał. Na przykład:

 • 2 oznacza gazy palne
 • 3 oznacza ciecze łatwopalne
 • 4 oznacza materiały stałe zapalne
 • 6 oznacza materiały trujące

Numer rozpoznawczy materiału to czterocyfrowy kod, zapisany w "mianowniku". Identyfikuje on konkretną substancję niebezpieczną. Na przykład:

 • 33/1203 - benzyna
 • 33/1202 - olej napędowy

Tablice ADR są kluczowym elementem bezpieczeństwa transportu drogowego. Pozwalają one służbom ratunkowym na szybkie rozpoznanie rodzaju zagrożenia i podjęcie odpowiednich działań w razie wypadku. Informują również innych uczestników ruchu drogowego o potencjalnym niebezpieczeństwie i pomagają im zachować odpowiednią ostrożność.

Czarne litery na białym tle

Pojazdy i kontenery przewożące powyżej 8 ton towarów niebezpiecznych muszą być oznaczone specjalnym symbolem. Jest to romb ADR o wymiarach co najmniej 250x250 mm z czarnymi rogami - górnym i dolnym.

Umieszczenie rombu ADR:

 • Pojazdy: Znak umieszcza się z przodu i z tyłu pojazdu.
 • Kontenery: Znak umieszcza się na wszystkich czterech bocznych ścianach kontenera.

Romb ADR to ważny element bezpieczeństwa transportu drogowego. Informuje on służby ratunkowe i innych uczestników ruchu drogowego o potencjalnym zagrożeniu stwarzanym przez przewożone towary niebezpieczne. Pozwala to na odpowiednie przygotowanie się do interwencji w razie wypadku lub awarii.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: cieżarówka | TIR-y
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy