Reklama

Od września rewolucja w punktach karnych. Kierowcy zaczną masowo tracić prawa jazdy

Kierowców czeka kolejna rewolucja w ruchu drogowym. Od 17 września obowiązywać mają nie tylko przepisy dotyczące wyższego karania tzw. "recydywistów", ale też nowy taryfikator punktów karnych. Zmian jest dużo więcej niż się spodziewano.

Od 17 września zmienią się zasady karania kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Chodzi m.in. o tzw. recydywę, czyli wyższe mandaty dla osób, które popełnią takie same wykroczenie w ciągu dwóch lat od przyłapania ich na poprzednim. By nowe przepisy mogły wejść w życie, Minister Spraw wewnętrznych i administracji - w drodze rozporządzenia - na nowo określić musi sposób punktowania poszczególnych wykroczeń drogowych.

W praktyce oznacza to zupełnie nowy taryfikator punktów karnych, który zacznie obowiązywać już w przyszłym miesiącu. Jego projekt opublikowano właśnie w Rządowym Centrum Legislacji.

Reklama

W rejestrze policji będą nie tylko punkty karne

Podobnie jak do tej pory, w ewidencji prowadzonej przez właściwy organ Policji, gromadzone będą punkty przypisywane za konkretne naruszenie przepisów ruchu drogowego. Sama ewidencja funkcjonować będzie jednak na nieco innych zasadach.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, do ewidencji będą wpisywani wszyscy kierujący pojazdami silnikowymi lub motorowerami, niezależnie od posiadanych przez nich uprawnień do kierowania tymi pojazdami, którzy dopuścili się naruszenia przepisów ruchu drogowego. Dotyczy to również osób posiadających prawa jazdy wydane za granicą i nieposiadających miejsca zamieszkania na terytorium RP.

Po co ustawodawcy informacje o osobach łamiących przepisy, które nie mają nawet prawa jazdy? Odpowiedź jest prosta.

Kiedy skasują się punkty karne po zmianach w taryfikatorze?

Zasadniczo okres, po którym punkty będą usuwane z ewidencji, wynosi 2 lata. Momentem rozpoczynającym bieg dwuletniego okresu będzie data:

 • uprawomocnienia się rozstrzygnięcia - w przypadku spraw rozpatrywanych przez sądy, bądź gdy grzywnę nałożył strażnik gminny/miejski,
 • uiszczenia grzywny - w przypadku grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego, stanowiącej dochód budżetu państwa lub gdy grzywnę nałożył w drodze mandatu karnego organ Inspekcji Transportu Drogowego.

"Doświadczony" kierowca, czyli taki, który posiada prawo jazdy dłużej niż rok, skierowany zostanie na egzamin kontrolny w przypadku przekroczenia limitu 24 punktów karnych. Dla osób, które posiadają uprawnienia do prowadzenia krócej niż 12 miesięcy, maksymalny limit punktów karnych określony został na 20.

Za co można dostać punkty karne? Nie tylko za prędkość

Maksymalna liczba punktów, jaką można przypisać za jedno naruszenie przepisów - wynosi 15. Zgodnie z nowym taryfikatorem kierujący otrzyma maksymalną liczbę 15 punktów karnych w przypadku:

 • kierowania pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
 • kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • nieudzielenia pomocy ofiarom wypadku,
 • używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim,
 • omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
 • wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem,
 • nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście,
 • niezatrzymania pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,
 • niezastosowania się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,
 • niestosowania się do sygnałów świetlnych,
 • niestosowania się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
 • niestosowania się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego,
 • przekroczenia prędkości o więcej niż 70 km/h,
 • niestosowania się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania",
 • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone,
 • wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały,
 • wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
 • jazdy autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych,
 • przewożenia więcej niż dwojga  dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami.

Aż 12 punktów karnych trafi na konto kierującego za:

 • naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia (spowodowanie wypadku drogowego - przyp. red.),
 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,
 • naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej,
 • naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem.

Oznacza to, że w przypadku osoby posiadającej prawo jazdy krócej niż rok, dwa mandaty za korzystanie z telefonu komórkowego w czasie jazdy wystarczą, by zostać skierowanym na powtórny egzamin.

10 punktów karnych grozić będzie od 17 września kierującemu pojazdem mechanicznym za:

 • naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym nie doszło do naruszenia czynności narządu ciała (spowodowanie kolizji - przyp. red.),
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym,
 • naruszenie zakazu cofania na autostradzie lub drodze ekspresowej,
 • ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku,
 • kierowanie pojazdem mechanicznym nie mając uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu,
 • przewożenie dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami,
 • przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem.

8 punktów karnych trafi na nasze konto za:

 • utrudnianie lub tamowanie ruchu,
 • jazdę wzdłuż po chodniku,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszym (np. w czasie przejeżdżania przez chodnik, włączania się do ruchu, jazdy w strefie zamieszkania itd.),
 • ignorowanie znaków "zakaz wjazdu" i "zakaz ruchu",
 • wyprzedzanie po niewłaściwej stronie,
 • zignorowanie znaku "stop",
 • zakrywanie świateł lub tablic rejestracyjnych.

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości w nowym taryfikatorze?

Sporo nowości czeka również na kierowców w tabelce dotyczącej kar za przekroczenie prędkości.

Przykładowo - do tej pory za przekroczenie mieszczące się w granicach do 10 km/h kierowca nie był karany żadnymi punktami. Od 17 września za takie wykroczenie otrzymamy 1 punkt karny.

Punkty karne za przekroczenie prędkości od 17 września 2022:

 • do 10 km/h - 1 pkt.
 • od 11 do 15 km/h - 2 pkt.
 • od 16 do 20 km/h - 3 pkt.
 • od 21 do 25 km/h - 5 pkt.
 • od 26 do 30 km/h - 7 pkt.
 • od 31 do 40 km/h - 9 pkt.
 • od 41 do 50 km/h - 11 pkt.
 • od 51 do 60 km/h - 13 pkt.
 • od 61 do 70 km/h - 14 pkt.
 • o więcej niż 70 km/h - 15 pkt.

W tym miejscu warto dodać, że 5 pkt. karnych otrzyma kierowca, który nie stosuje się do przepisów nakazujących utrzymanie odstępu od poprzedzającego pojazdu w czasie jazdy autostradą albo drogą ekspresową (lub w czasie jazdy tunelem o długości przekraczającej 500 m poza obszarem zabudowanym).

***

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy