Reklama

Niebieska koperta nie tylko dla niepełnosprawnych. Tak mówią przepisy

Niebieską kopertę kojarzymy jako symbol miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Tymczasem zgodnie z przepisami, uprawnienia do korzystania z niej posiadają również wybrane osoby bez niepełnosprawności.

Kto może parkować na miejscu dla niepełnosprawnych?

Pierwsza odpowiedź, która przychodzi do głowy, to oczywiście osoby niepełnosprawne. Ale uwaga, ograniczenie sprawności samo w sobie nie wystarczy. Trzeba posiadać dodatkowe, specjalne pozwolenie - charakterystyczną kartę parkingową. 

Dla niektórych zaskoczeniem może być fakt, że parkować na tym miejscu mogą nie tylko osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ono także różnego typu organizacjom i placówkom zajmującym się opieką, edukacją lub rehabilitacją podopiecznych z niepełnosprawnością. Dlatego zaparkowanie na kopercie samochodu należącego do pracowników domu pomocy społecznej, hospicjum, czy placówki opiekuńczo-wychowawczej jest zupełnie legalne.

Reklama

Jak wygląda prawidłowo oznakowane miejsce dla niepełnosprawnych?

Przepisy wymagają, by takie miejsce było oznakowane znakami pionowymi i poziomymi. Nie wystarczy sam znak pionowy D-18 oznaczający miejsce parkingowe, z tabliczką T-29 precyzującą, że jest to miejsce dla osób niepełnosprawnych. Konieczne jest także oznakowanie poziome ze znakiem P-24, czyli namalowanym białą farbą symbolem osoby niepełnosprawnej. Przepisy wymagają też wymalowania linii oznaczających miejsce postoju i dopuszczają znak poziomy P-20, czyli tzw. kopertę. Dodatkowo w przepisach można przeczytać, że stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych powinny mieć nawierzchnię barwy niebieskiej. Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Uwaga, dopuszczalne jest stosowanie znaków poziomych samodzielnie - bez umieszczania znaku pionowego D-18. Ale stosowanie samych znaków pionowych, bez poziomych – nie.

Jak uzyskać uprawnienia do parkowania na kopercie?

Żeby móc parkować na miejscu dla niepełnosprawnych, trzeba złożyć wniosek do urzędu. Uprawienie wydaje tylko i wyłącznie Przewodniczący Powiatowego, Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Karta parkingowa wydawana jest na taki okres, na jaki dana osoba ma przyznane orzeczenie. Jeśli jednak jest ono bezterminowe, to i tak dokument uprawniający do parkowania na kopertach nie może być przyznany na dłużej niż 5 lat.

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest placówka opiekująca się osobami z niepełnosprawnością, procedura uzyskania karty jest podobna. Także trzeba złożyć do urzędu komplet dokumentów. Na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób wydaje się tylko jedną kartę. Jest ona ważna przez okres 3 lat.

Mandat za parkowanie na miejscu dla inwalidów

Kierowca, który nie ma uprawnień do pozostawiania pojazdu na kopertach, może zostać ukarany mandatem w wysokości 800 zł. Grzywna grozi też za posługiwanie się kartą należącą do kogoś innego. Zaparkować auto może inna osoba niż uprawniona do stawania w miejscach wyznaczonych, ale tylko wtedy, gdy osoba upoważniona jest pasażerem. Każde niezastosowanie się do tych zasad oznacza, że policjant może nałożyć mandat.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: miejsce dla niepełnosprawnych

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy