Kontrola drogowa. Sprawdź, czy policjant przestrzega prawa

Podczas rutynowej kontroli drogowej kierowca powinien pamiętać o wielu zasadach, żeby nie zostać ukaranym mandatem. Funkcjonariusz, który przeprowadza taką czynność jest również objęty mocno sprecyzowanymi zasadami. Sprawdzamy, w jaki sposób powinien się zachowywać podczas kontroli.

Kwestia kontroli policyjnych wywołuje sporo dyskusji wśród kierowców, ale jest to czynność ściśle uregulowana prawnie. Szczegóły w tej kwestii znajdziemy w ustawie Prawo o ruchu drogowym, a konkretnie art.129, w którym zawarto podstawę do zatrzymania pojazdu i przeprowadzania kontroli drogowej.

Kontrola drogowa - kiedy policjant może zatrzymać pojazd?

Funkcjonariusz policji może zatrzymać pojazd do kontroli, gdy zachodzi jeden lub wiele z poniższych przypadków:

Reklama
  • podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez kierującego pojazdem,
  • podejrzenie, że pojazd pochodzi z przestępstwa (jest kradziony) lub w pojeździe znajdują się osoby, które popełniły przestępstwo,
  • uzasadnione podejrzenie, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu (np. zły stan techniczny lub kierowca pod wpływem alkoholu),
  • wykonywanie czynności służbowych na miejscu zdarzenia drogowego,
  • zgłoszenie interwencji przez obywateli,
  • zachowanie kierującego pojazdem.

To tylko teoria, ponieważ często powody kontroli nie są bliżej sprecyzowane. Jeśli kierowca nie popełnił wykroczenia, nie powinien się martwić, że dostanie mandat. Pod warunkiem, że zastosuje się do poleceń funkcjonariusza policji i będzie współpracować w odpowiedni sposób. 

Kontrola drogowa - obowiązki policjanta

Tymczasem nie tylko kierowca ma przed policjantem pewne obowiązki. Kontrola drogowa to czynność, która posiada ściśle określone zasady, które dotyczą również funkcjonariuszy.

Podczas zatrzymania policjant powinien podać swój stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania. Jedynym wyjątkiem od tej zasady są masowe kontrole polegające na sprawdzaniu stanu trzeźwości kierowców, np. akcja "trzeźwy poranek". Kolejną kwestią jest podanie powodu zatrzymania. Kierowca powinien wiedzieć, z jakiego powodu został zatrzymany. 

Na żądanie kierowcy funkcjonariusz powinien okazać legitymację służbową. Dotyczy to zarówno umundurowanych oraz nieumundurowanych policjantów. W przypadku tych drugich, taka czynność jest obowiązkowa w momencie przedstawiania się. W innym wypadku kierowca może mieć poważne wątpliwości, czy został zatrzymany przez prawdziwy patrol policji. 

Podczas okazywania legitymacji kierowca powinien mieć możliwość swobodnego przeczytania i zanotowania danych pozwalających na identyfikację policjanta, takich jak stopień, imię i nazwisko oraz organ wydający dokument.

Kontrola drogowa - obowiązki kierowcy

Przy okazji warto przypomnieć sobie, jakie obowiązki znajdują się po stronie kierowcy samochodu. Po pierwsze nie należy wysiadać z samochodu, chyba że policjant wyda w tej kwestii wyraźne polecenie. W czasie kontroli kierowca powinien trzymać ręce na kierownicy. 

Na polecenie funkcjonariusza policji należy wyłączyć silnik oraz włączyć światła awaryjne, a także umożliwić dokonanie identyfikacji pojazdu. W szczególni chodzi o komorę silnika oraz innych miejsc w pojeździe takich jak tylny rząd foteli czy bagażnik. Od 2020 roku policjant może sprawdzić i zanotować w systemie stan licznika w samochodzie. 

Utrudnianie pracy policjantowi lub niedostosowanie się do powyższych zasad może skutkować mandatem do 500 zł lub wnioskiem o ukaranie złożonym do sądu. Wtedy górna granica grzywny może wynieść nawet 30 tys. zł. 

***

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy