Czy mogę wjechać samochodem do lasu? To zależy

To od statusu drogi zależy, czy jest ona dostępna dla ruchu publicznego czy nie. Fakt, że jest nieutwardzona i prowadzi przez las wcale nie oznacza, że ruch na niej jest zabroniony.

Pytanie o możliwość wjazdu do lasu zadaje sobie wielu kierowców. Generalnie to, czy można do lasu wjeżdżać czy nie, zależy od statusu drogi. Co do zasady trzeba jednak przyjąć, że większość dróg leśnych nie ma statusu drogi publicznej, a to oznacza, że korzystanie z niej jest zabronione. Takimi drogami poruszać się mogą tylko służby (np. straż leśna) czy ci kierowcy, którzy otrzymali zezwolenie od leśniczego. To ciekawa opcja, bo w pewnych przypadkach właśnie leśnik odpowiedzialny za dany obszar może wydać jednorazowe pozwolenie na wjazd do lasu.

Droga leśna - czy można na nią wjechać?

Na pierwszy rzut oka wszystkie drogi leśne mogą wyglądać identycznie - nawierzchnia jest nieutwardzona, brak jest wyznaczonych pasów ruchu. Zasadniczo, niezależnie od tego, czy na drodze stoi szlaban, czy nie, ruch na drogach leśnych jest zabroniony - nie mogą na nie wjeżdżać żadne pojazdy silnikowe, nie tylko auta, ale też motocykle, motorowery czy skutery. Zakaz obejmuje także... konie (pojazdy zaprzęgowe). Są jednak drogi w lesie, które mają status dróg gminnych (publicznych), po których jeździć można. Żeby przekonać się o statusie drogi, trzeba zwracać uwagę na znaki - w pełnym tego słowa znaczeniu.

Reklama

Jeśli bowiem na drodze leśnej widzimy znak taki jak "parking za 3 km", tabliczkę informująca o odległości od danej miejscowości czy np. znak zakazu parkowania oznacza to, że ta droga jest dopuszczona do ruchu. Czasem też na drogach tego typu występują tabliczki z nazwami ulicy, co także jasne wskazuje na to, że możemy z niej korzystać, bo to na przykład droga dojazdowa do osiedla.

Kto może korzystać z dróg leśnych niepublicznych?

Istnieją jednak wyjątki od zasady, że po drogach leśnych jeździć nie można. Oto, kto może wjechać do lasu.

  • Inwalidzi: Osoby niepełnosprawne poruszające się pojazdami oznaczonymi identyfikatorem mogą wjeżdżać do lasu drogami leśnymi, nawet jeśli nie są one oznakowane.
  • Służby: Do lasu mogą wjeżdżać również służby ratunkowe, policja, straż graniczna, straż pożarna oraz inne służby w związku z wykonywaniem czynności służbowych.
  • Pracownicy leśni: Wjazd do lasu jest dozwolony dla osób wykonujących prace na terenie lasu, np. leśników, myśliwych, pszczelarzy.
  • Osoby posiadające zezwolenie na wjazd wydane przez leśniczego - w formie ustnej lub pisemnej

Ile wynosi mandat za wjazd do lasu?

Wjazd do lasu wbrew przepisom może skutkować mandatem karnym w wysokości od 20 do 5 tys. złotych. W przypadku utrudniania prowadzenia gospodarki leśnej lub stwarzania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi kara może być jeszcze wyższa.

Należy pamiętać, że wjazd do lasu może być ograniczony czasowo ze względu na np. prace leśne, polowania, zagrożenie pożarowe. Informacje o takich ograniczeniach można znaleźć na tablicach informacyjnych przy wjazdach. Wjeżdżając do lasu, należy zachować szczególną ostrożność ze względu na pieszych, rowerzystów, zwierzęta leśne oraz inne osoby korzystające z lasu.

Trzeba też pamiętać, że postój na drogach leśnych jest dozwolony tylko w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio oznakowanych. Brak szlabanu wcale nie oznacza, że las stoi przed nami otworem - warto pamiętać o tym, gdy następnym razem wybierzemy się do lasu na spacer. Żeby nie narazić się na mandat, auto należy więc zostawić na parkingu leśnym.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: wjazd do lasu | przepisy drogowe
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy