Koronawirus. Przedłużona ważność dokumentów

Od wprowadzenia pierwszych obostrzeń mających na celu ograniczenie pandemii koronawirusa, każdego dnia informujemy w naszym serwisie o piętrzących się problemach kierowców.

Nadzwyczajna sytuacja mocno skomplikowała życie zmotoryzowanych stawiając ich w wielu trudnych sytuacjach. Na szczęście, po licznych interwencjach mediów, w tym wielu naszych publikacjach, Ministerstwo Infrastruktury postanowiło pochylić się wreszcie nad najpilniejszymi problemami.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie resortu: " W projekcie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zostały ujęte zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury rozwiązania".

Reklama

Te polegać mają na przedłużeniu ważności takich dokumentów, jak:

- prawa jazdy (w tym zagranicznego prawa jazdy);

- pozwolenia na kierowanie tramwajem;

- zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;

- świadectwa kierowcy;

- legitymacji instruktora nauki jazdy;

- legitymacji egzaminatora;

- zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy);

- uprawnień do kierowania pojazdami,

- wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego.

Oznacza to, że - jeśli projekt wejdzie w życie - wszystkie te dokumenty, uprawnienia i szkolenia pozostaną ważne i będą ważne także w okresie 60 dni od daty zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w okresie 60 dni trzeba będzie wszystkie zaległe badania i szkolenia wykonać lub odnowić, a terminy ważności dokumentów przedłużyć.

PR

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy