Będą zmiany w w systemie szkolenia kierowców

Ministerstwo Infrastruktury planuje zmiany w systemie szkolenia kierowców, w tym wprowadzenie jednolitych wyższych wymagań dla Ośrodków Szkolenia Kierowców - poinformował w środę podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

"Ministerstwo Infrastruktury zamierza przygotować projekt zmian w systemie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców. (...) Widzimy potrzebę zrezygnowania z podziału Ośrodków Szkolenia Kierowców na zwykłe i ośrodki spełniające dodatkowe wymagania, tak zwane Super OSK. Zakładamy jednolite wyższe wymagania dla wszystkich OSK" - powiedział Weber.

"Chcemy wprowadzić wymóg, aby przedsiębiorca (...) posiadał taką infrastrukturę, jak sala wykładowa do prowadzenia zajęć, lokal biurowy umożliwiający przyjmowanie interesantów i przechowywanie dokumentacji związanej ze szkoleniem, plac manewrowy, który jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, i co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy" - dodał.

Reklama

Wiceminister powiedział, że obecnie dochodzi do sytuacji, kiedy kilka Ośrodków Szkolenia Kierowców wynajmuje wspólnie place manewrowe i sale wykładowe, co nie sprzyja jakości szkoleń.

Resort rozważa też wprowadzenie możliwości szkolenia osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami dla prawa jazdy kategorii B w formie kursu rozszerzonego o jazdy z osobą towarzyszącą, czyli z opiekunem prawnym. Weber wskazał, że takie jazdy mogłyby być alternatywą dla dodatkowych jazd wykupywanych w Ośrodkach Szkolenia Kierowców.

Kolejna zmiana dotyczy doskonalenia osób posiadających prawo jazdy. Ministerstwo rozważa, aby osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem oraz osoba ubiegająca się o przywrócenie takiego uprawnienia mogła odbyć szkolenie uzupełniające prowadzone przez Ośrodek Szkolenia Kierowców.

Poza tym resort zamierza przywrócić wymóg posiadania wykształcenia średniego przez instruktora. Ministerstwo zamierza też wprowadzić nowe wymagania dla osób sprawujących nadzór w imieniu starosty nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców. Kontrole ma przeprowadzać osoba z uprawnieniami instruktora lub egzaminatora z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem.

Resort rozważa też przeniesienie wszystkich egzaminów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy do Instytutu Transportu Samochodowego. Aktualnie egzaminy te realizowane są przez komisje egzaminacyjne powoływane przez ministra infrastruktury.

Planowane przez resort zmiany zakładają też przeniesienie szkoleń dla kandydatów na instruktorów oraz warsztatów doskonalenia zawodowego do Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Obecnie prowadzą je podmioty posiadające poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań.

***

PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy