Reklama

W Polsce zabraknie egzaminatorów? Średnia wieku przekracza 50 lat

Od dłuższego czasu w Polsce toczy się dyskusja o trudnej sytuacji diagnostów i stacji kontroli pojazdów. Nie jest to jednak jedyne zmartwienie Ministerstwa Infrastruktury. Na wypłaty skarżą się też egzaminatorzy z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Bez nich może wkrótce zabraknąć rąk do pracy. Obecnie średnia wieku w tym zawodzie przekracza już 50 lat.

17 marca po raz kolejny debatował Zespół do spraw Infrastruktury Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Regionalnego. Posiedzenie, w którym udział wzięli m.in: Tomasz Sobieraj, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego; mec. Rafał Cieślik ze  Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej (ZWRT), Mariusz Pauba z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz przedstawiciele wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, niemal w całości poświęcone było pogarszającej się sytuacji finansowej WORD-ów.

WORD-y na skraju bankructwa

Zdaniem ZWRP głównym powodem pogorszenia sytuacji ośrodków ruchu drogowego jest utrzymanie od roku 2013 niezmienionych opłat za przeprowadzenie egzaminów. Na sytuację finansową ośrodków egzaminowania wpływają rosnące koszty utrzymania tych jednostek, w tym przede wszystkim podwyżki cen towarów, paliw, energii elektrycznej i gazu.

Reklama

Sytuację ośrodków ruchu drogowego podatkowo pogorszył jeszcze  wybuch pandemii. WORD-y zmuszone są bowiem do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zatrudnionym pracownikom i klientom ośrodków.

Egzaminator czyli starzec na placu?


Na posiedzeniu zespołu kolejny raz zwracano też uwagę na trudną sytuację ekonomiczną środowiska egzaminatorów. Wysokość ich wynagrodzenia uregulowana została w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 (!) roku. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że zakres wynagrodzeń dla tej grupy zawodowej ustalono według wskaźników obowiązujących piętnaście lat temu i pomimo istotnych zmian zachodzących w gospodarce nie zmieniono go do chwili obecnej. W efekcie egzaminator w ośrodku ruchu drogowego staje się powoli wymierającym zawodem.

Ile zarabia egzaminator w WORD?

Zarobki egzaminatorów wahają się od około 4 do 8 tys. zł. miesięcznie w zależności od zakresu obowiązków i posiadanych uprawnień (kategorie praw jazdy). Podnoszenia swoich kwalifikacji wymaga jednak od egzaminatorów nieustannych inwestycji w zdobywanie niezbędnej wiedzy.

Oprócz podwyżek środowisko domaga się też od Ministerstwa Infrastruktury zmiany przepisów dotyczących czasu pracy. Jeden z często podnoszonych postulatów to zmniejszenie maksymalnej dobowej liczby egzaminów z 9 do 8, co miałoby zaowocować zwiększeniem komfortu pracy. Niestety efektem takiej zmiany mogłoby być zwiększenie kolejek oczekujących na przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy.

WORDy potrzebują głębokiej reformy

Na trudną sytuację egzaminatorów zwraca uwagę Radosław Banaszkiewicz z Organizacji Międzyzakładowej nr 60 NSZZ Solidarność - 80 w WORD. W rozmowie z Interią Banaszkiewicz podkreśla, że chociaż widzi potrzebę podniesienia cen za egzaminy, co wynika chociażby z obecnej inflacji, nie jest to konieczne, dla lepszego wynagradzania egzaminatorów.

Oznacza to, że dyrektorzy WORDów mogą poprawić sytuację egzaminatorów w ramach obowiązujących przepisów. W opinii Banaszkiewicza niezbędna jest głęboka reforma całego systemu funkcjonowania WORD-ów tak, by garstka egzaminatorów nie musiała utrzymywać armii urzędników zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. Trzeba też bowiem pamiętać, że władze WORD-ów często dobierane są "z klucza partyjnego", co sprawia, że na stanowiska rzadko trafiają osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

Pomagajmy Ukrainie - Ty też możesz pomóc

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: egzamin na prawo jazdy | WORD

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy