Reklama

Prawo jazdy na traktor. Pewnie nawet nie słyszałeś o takiej kategorii

Osoby mieszkające na wsi lub prowadzące gospodarstwo rolne są najczęściej zainteresowane jak najszybszym pozyskaniem prawa jazdy kat. T. Sprawdzamy, jak zdobyć takie uprawnienia oraz jakie pojazdy można prowadzić mając w ręku taki dokument.

Prawo jazdy kat. T

Prawo jazdy kat. T może zrobić każda osoba, która ukończyła 16 lat. Prawo dopuszcza rozpoczęcie kursu w ośrodku szkoleniowym na trzy miesiące przed ukończeniem minimalnego wieku. Jedynym wyjątkiem są uczniowie szkół specjalistycznych (np. rolniczych), których program obejmuje kurs przygotowujący do zdawania egzaminu na kat. T.

Takie osoby mogą rozpocząć szkolenie na 12 miesięcy przed ukończeniem ustawowego wieku. Warto pamiętać, że przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na rozpoczęcie szkolenia.

Reklama

Prawo jazdy na traktor - jak zdobyć

Przed rozpoczęciem szkolenia trzeba wystąpić w wydziale komunikacji (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania) z wnioskiem o założenie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). Po nadaniu takiego numeru można zapisać się na kurs prawa jazdy. W tym celu należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do kierowania traktorami,
 • kolorowe zdjęcie w formacie 3,5x4,5 cm.

Ile trwa kurs na prawo jazdy kat. T?

Standardowe szkolenie na kat. T trwa 50 godzin, z czego 30 godzin to przygotowanie teoretyczne, a 20 godzin to zajęcia praktyczne. Każda "godzina" szkolenia teoretycznego trwa 45 minut, natomiast praktycznego to pełne 60 minut jazdy.

Od czasu pandemii niektóre ośrodki szkoleniowe prowadzą kursy teoretyczne w ramach e-learningu, bez konieczności odwiedzania placówki szkoleniowej. Obowiązkowe jest natomiast uczestnictwo w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy, które trwa 4 godziny.

Jak wygląda egzamin na kat. T?

Po ukończeniu kursu teoretycznego i praktycznego, a także zaliczeniu egzaminu wewnętrznego w OSK, kandydat może przystąpić do egzaminu państwowego w WORD. Do egzaminu można podejść na miesiąc przed ukończeniem 16. roku życia.

Egzamin na kat. T składa się z dwóch części:

 • teoretycznej: 32 pytania, z czego 20 pytań dotyczy wiedzy podstawowej wspólnej dla wszystkich egzaminów na prawo jazdy, 12 pytań dotyczy zakresu kategorii T;
 • praktycznej: wykonanie 4 zadań na placu manewrowym oraz jazda w ruchu drogowym z wykorzystaniem zespołu pojazdów - ciągnika i przyczepy.

Pytania na egzaminie są punktowane w trzech stopniach (1, 2, 3 pkt). Łącznie można uzyskać 74 punkty, a wynik pozytywny otrzymuje się, zdobywając minimum 68 punktów.

Prawo jazdy kat. T - czym można jeździć?

Przeważająca część kierowców planujących zdobyć prawo jazdy kat. T chce mieć możliwość legalnego poruszania się traktorem (ciągnikiem rolniczym). Warto mieć na uwadze, że pełna lista pojazdów jest nieco większa.

Oto pojazdy, które można prowadzić posiadając prawo jazdy kat. T:

 • ciągnik rolniczy;
 • pojazd wolnobieżny (np. walec);
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego i przyczepy lub przyczep;
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego i przyczepy lub przyczep;
 • pojazdy kat. AM (motorowery i czterokołowce lekkie).

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: prawo jazdy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy