Prawo jazdy kategorii AM ma każdy, kto ma kategorię B. Do czego się przyda?

Kiedyś karta motorowerowa, a dziś prawo jazdy kategorii AM. Wielu kierowców nawet nie wie, że je posiada. Do czego uprawnia? Kto może się o nią ubiegać i jak wygląda kurs na prawo jazdy kategorii AM?

Prawo jazdy kategorii AM zamiast karty motorowerowej

Prawo jazdy kategorii AM zastąpiło kartę motorowerową w styczniu 2013 roku. Zazwyczaj o to prawo jazdy starają się młode osoby, które ze względu na wiek nie mogą przystąpić do innych egzaminów.

Czasami także starsze osoby zdają testy na prawo jazdy AM, by móc poruszać się zwinnymi pojazdami o mniejszej mocy.

Prawo jazdy kategorii AM może otrzymać osoba, która:

Reklama
 • osiągnęła wymagany dla kategorii wiek,
 • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
 • odbyła wymagane dla kategorii szkolenie.

Do czego uprawnia prawo jazdy kategorii AM?

Prawo jazdy kategorii AM pozwalają na poruszanie się dwoma typami pojazdów:

 • motorowerem - dwukołowy lub trójkołowy pojazd, w którym pojemność skokowa silnika spalinowego nie przekracza 50 cm3, a w przypadku silnika elektrycznego 4 kW;
 • lekkim czterokołowcem - pojazd, którego łączna masa nie przekracza 350 kg, a prędkość maksymalna wynosi 45 km/h (np. quad).

Osoby posiadające prawo jazdy AM mogą poruszać się specjalnymi samochodami, które są zgodne z wymaganiami tej kategorii. Wśród producentów takich aut można wyróżnić cztery najpopularniejsze marki. Są to:

 • Aixam,
 • Chatenet,
 • Microcar,
 • Ligier.

Trzeba jednak pamiętać, że poruszanie się takim samochodem nie jest komfortowe ze względu na małą stabilność i nie zapewnia dużej ochrony w razie zderzenia z innym autem.

Kto może ubiegać się o prawo jazdy kategorii AM?

Prawo jazdy kategorii AM ma najniższe ograniczenie wiekowe. Mogą je uzyskać osoby, które ukończyły 14 lat. W praktyce szkolenie można rozpocząć wcześniej, bo już na trzy miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku.

Posiadaczami prawa jazdy kategorii AM są też osoby, które uzyskały inny rodzaj kategorii, np. A, B lub C. W takich przypadkach nie ma potrzeby zdobywania dodatkowych uprawnień.

Ile kosztuje i jak wygląda kurs na prawo jazdy kategorii AM?

Cena kursu na prawo jazdy kategorii AM nie jest odgórnie określona i zależy przede wszystkim od lokalizacji środka szkolącego. Zwykle jednak kwota może wahać się od 1000 do 1500 złotych. Ponadto dodatkowe wydatki obejmują m.in.:

 • badanie lekarskie z orzeczeniem o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi (200 zł),
 • egzamin państwowy teoretyczny (30 zł),
 • egzamin państwowy praktyczny (140 zł),
 • opłatę za wydanie prawa jazdy (100,50 zł).

Kurs na prawo jazdy kategorii AM składa się 10 godzin przygotowania teoretycznego i 10 godzin przygotowania praktycznego, w tym ćwiczenia na placu manewrowym i w ruchu miejskim. Czas trwania kursu na prawo jazdy kategorii AM jest trudno jednoznacznie określić. Czasem trwa on kilka tygodni, a w niektórych przypadkach wydłuża się nawet do kilku miesięcy.

Jak zdać egzamin na prawo jazdy kategorii AM?

Zaliczanie egzaminów wewnętrznych w szkole jazdy to przepustka do egzaminu państwowego, który odbywa się w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego (WORD).

Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 32 pytań w zakresie znajomości zagadnień o przepisach ruchu drogowego. Każdy test zawiera 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej kategorii AM. Zaliczenie części teoretycznej jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu praktycznego.

Egzamin praktyczny obejmuje trzy kluczowe aspekty:

 • przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego elementów motoroweru odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy;
 • zadania na placu manewrowym (m.in. slalom między pachołkami, ominięcie przeszkody, ruszanie ze wzniesienia);
 • jazda w ruchu miejskim (sposób wykonywania manewrów na drodze, zachowanie wobec innych uczestników ruchu, umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze, skuteczność reagowania w przypadku zagrożenia, sposób używania mechanizmów sterowania motorowerem).

Czy warto zrobić prawo jazdy kategorii AM?

Zdania na ten temat są mocno podzielone. Z uwagi na cenę kursu i zakres możliwości, jakie dają uprawnienia kategorii AM, należy przemyśleć sensowność przystępowania do egzaminu. Przy tej okazji przypominamy, że w Polsce od 16. roku życia można ubiegać się o prawo jazdy kategorii A1, które uprawniają do jazdy motocyklami o pojemności maksymalnej 125 cm3.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: kategoria AM
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy