Reklama

Wypadek "ambasadora"

Uczestnik ogólnopolskiego konkursu "Kierowca na szóstkę" Jarosław Trzaskalik z Wodzisławia Śląskiego został wykluczony z udziału w akcji. Powód: niedotrzymanie zapisów umowy i niedostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze.

Prowadzący srebrne Renault Clio z logiem akcji "Kierowca na szóstkę" 18 - letni Jarosław Trzaskalik wypadł z drogi i uszkodził auto. Kierowcy nic się nie stało, w wypadku nie brały udziału osoby trzecie. Warunki pogodowe były sprzyjające - sucha nawierzchnia, dobra widoczność. Jarosław Trzaskalik nie wezwał Policji.

Zgodnie z regulaminem konkursu sprawę rozpatrzyła komisja arbitrażowa złożona z przedstawicieli organizatora oraz partnerów akcji, która zadecydowała o wykluczeniu Jarosława Trzaskalika z uczestnictwa w konkursie powołując się na: niezachowanie przez uczestnika konkursu należytej ostrożności poprzez niedostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze, co w konsekwencji doprowadziło do bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym a także na niedotrzymanie przez uczestnika konkursu warunków umowy użyczenia samochodu, które nakładają obowiązek powiadomienia Policji w sytuacji wypadku, niezależnie od tego po czyjej stronie leży wina.

Reklama

Akcja edukacyjna "Kierowca na szóstkę" jest skierowana do młodych, początkujących kierowców (w wieku 18-25 lat), którzy są jedną z najbardziej zagrożonych i zagrażających innym grup kierowców. Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w tej grupie poprzez promocję pozytywnej osobowości kierowcy. Akcja składa się z ogólnopolskiego konkursu, w którym, po wykluczeniu jednego ambasadora bezpiecznej jazdy, bierze udział 31 uczestników z całej Polski, oraz badania osobowości kierowcy prowadzonego na stronie internetowej www.kierowcanaszostke.com.pl.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje