Ruszył KREPTD, czyli rejestr przewoźników

Główny Inspektorat Transportu Drogowego uruchomił Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD) - poinformował w czwartek minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

"Rejestr dotyczy firm transportu międzynarodowego. Polscy przedsiębiorcy, polscy transportowcy będą figurowali w systemie i będą odnajdywani w systemie tak jak ich koledzy z całej Unii Europejskiej" - powiedział Adamczyk.

"Ten rejestr daje możliwość transparentnej oceny naszych przedsiębiorców, podnosi ich wiarygodność w oczach klientów w państwach Unii Europejskiej, ale także klientów poza nią. Dzisiaj będzie już można w rejestrze odnaleźć konkretną firmę o konkretnym profilu, o konkretnym doświadczeniu, bo te dane rejestr będzie zawierał" - dodał.

Reklama

Obecny na konferencji Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego poinformował, że rejestr składa się z trzech ewidencji. "Jedna to jest ewidencja przedsiębiorców, która jest ogólnodostępna i każdy obywatel może sprawdzić daną firmę, czy istnieje i ma stosowne uprawnienia" - powiedział Gajadhur.

"Pozostałe dwie ewidencje to ewidencja poważnych naruszeń oraz ewidencja osób, które zostały uznane za takie, które nie mogą zarządzać transportem w firmach. Te dwa rejestry będą dostępne organów, które współpracują z ITD, jak choćby policja, straż graniczna czy starostwa" - dodał.

Według Gajadhura rejestr zawiera obecnie dane około 23 tys. przedsiębiorców, którzy wykonują transport międzynarodowy.

"Podstawowym zadaniem rejestru jest udostępnianie informacji o przedsiębiorstwach prowadzących transport drogowy i poprawa bezpieczeństwa w transporcie drogowym. (...) Jeśli przedsiębiorca będzie naruszał przepisy związane z transportem drogowym, ruchem drogowym będzie mógł utracić tzw. +dobrą reputację+ i to może grozić w ostateczności utratą uprawnień do wykonywania przewozów" - poinformował Gajadhur.

Wyjaśnił, że za poważne naruszenia mogą być uznane te dotyczące czasu pracy, czyli zbytnie wydłużenia czasu jazdy, czy skrócenie odpoczynków. Naruszeniem będzie też drastyczne przeładowywanie pojazdów, czy zły stan techniczny pojazdów.

KREPTD stworzony jest w celu uzyskania kompletnej, aktualnej i dokładnej bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego prowadzonej w formie elektronicznej. Dostęp do rejestru zapewniony będzie przez aplikacje internetowe, dające możliwość przeglądania danych przez upoważnione organy oraz zapewniające możliwość wymiany informacji dotyczących przedsiębiorców transportu drogowego z państwami członkowskimi Unii Europejskiej.(

PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama