Rejestracje, certyfikaty i homologacja...

Wczoraj na portalu Ministerstwa Infrastruktury odbył się czat z Maciejem Wrońskim, dyrektorem Departamentu Transportu Drogowego MI. Internautów szczególnie interesowały kwestie związane z rejestracją pojazdów po 1 maja br., certyfikatami bezpieczeństwa oraz homologacją pojazdów.

Dyrektor rozwiał wątpliwości wielu internautów zapewniając, że opłaty rejestracyjne nie ulegną zmianie. Poinformował, że od 1 października tego roku zmienią się dowody rejestracyjne, przy czym dotychczasowe dokumenty zachowają swoją ważność i nie jest planowana ich wymiana.

Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego przyznał, że jest rozważana możliwość wyposażenia urzędów w aparaty cyfrowe do robienia zdjęć do prawa jazdy. W przypadku wprowadzenia aparatów cyfrowych, zapewni je na własny koszt producent praw jazdy - PWPW. Warunkiem Ministerstwa Infrastruktury jest, aby ewentualne wprowadzenie aparatów nie zwiększyło kosztów ponoszonych przez samorząd i obywatela.

Reklama

Pytany o ograniczenie prędkości do 50 km/h dyrektor Wroński powiedział, że zmiana ta jest zgodna ze standardami unijnymi i polityką UE w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wyraził prywatną opinię, że jest ona zgodna ze zdrowym rozsądkiem.

Dyrektor wyjaśnił wątpliwości czy zniesienie normy Euro 2 nie sprawi, że Polskę zaleją wraki z krajów UE stwierdzając, że pojazdy o złym stanie technicznym na pewno nie przejdą badań technicznych. - Natomiast rzeczywiście może nastąpić początkowo wzrost liczby sprowadzanych pojazdów starszych. Oczywiście, proces ten będzie raczej trwał krótko, gdyż już teraz po otwarciu granic widzimy wzrost cen u naszych sąsiadów na rynku pojazdów używanych. Jest tendencja do wyrównania cen - stwierdził Wroński.

Opowiadając na pytania dotyczące wspólnotowej procedury homologacji dyrektor wyjaśnił, że dotyczy ona samochodów osobowych, ciągników rolniczych i leśnych, motocykli i motorowerów. Polega ona na tym, iż pojazdy takie wprowadzone do obrotu handlowego na terytorium Polski mogą mieć homologację wydaną w innym państwie członkowskim UE.

Dyrektor Wroński poinformował, że certyfikaty bezpieczeństwa będzie wydawać Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego. Dotyczą one pojazdów wykorzystywanych do przewozów w transporcie międzynarodowym na podstawie zezwoleń CEMT i zezwoleń Węgry - kraje trzecie (Euro 3+S). Stawki opłat będą niższe niż dotychczas pobierane przez Instytut Transportu Samochodowego. (http://www.mi.gov.pl)

Zobacz ostatnie wydanie naszego biuletynu.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: infrastruktura | ministerstwa | certyfikaty

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama