Reklama

Pomagamy koncernom motoryzacyjnym. 920,7 mln zł ulg!

Spółki motoryzacyjne działające w specjalnych strefach ekonomicznych zachowały prawo do otrzymywania pomocy publicznej.

Nominalna wartość pomocy udzielonej od 1 stycznia 2001 roku do 30 czerwca 2011 roku czterem spółkom wyniosła ponad 920 mln zł. Raport w tej sprawie UOKiK przekazał Komisji Europejskiej.

W Polsce funkcjonuje 14 specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Są to obszary, w których działalność gospodarcza prowadzona jest na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy korzystają z pomocy publicznej udzielanej w formie ulg podatkowych - zwolnienia z podatku dochodowego, a duże spółki (zatrudniające ponad 250 osób), które uzyskały zezwolenie na działalność w SSE przed 1 stycznia 2001 roku, z ulg w podatku od nieruchomości. Takie rozwiązanie ma na celu przyciąganie inwestycji do określonych regionów, tworzenie nowych miejsc pracy, a przez to wpływanie na rozwój poszczególnych regionów kraju.

Reklama

W wyniku negocjacji poprzedzających naszą akcesję do Unii Europejskiej, Polska została zobowiązana między innymi do przekazywania Komisji Europejskiej półrocznych sprawozdań z pomocy udzielonej spółkom z branży motoryzacyjnej, działającym na terenie stref. Są to przedsiębiorstwa, które uzyskały zezwolenie na działalność przed 1 stycznia 2001 roku: Fiat Powertrain Polska, General Motors Manufacturing Poland, Isuzu Motors Polska oraz Volkswagen Motor Polska. Łącznie zatrudniają ponad 5,3 tys. osób.

Zgodnie z nałożonymi na Polskę regulacjami, całkowita wielkość pomocy dla każdej z tych spółek, w związku z realizacją inwestycji w sektorze motoryzacyjnym, nie może przekroczyć 30 proc. kosztów inwestycyjnych poniesionych przez nie do 31 grudnia 2006 roku, np. na zakup linii produkcyjnej, maszyn czy budowę hal.

Jak wynika z najnowszego, czternastego już raportu Urzędu przekazanego do KE, spółki nie przekroczyły dopuszczalnej wartości pomocy, dlatego nadal mogą korzystać ze wsparcia. Przedsiębiorcy korzystali m.in. ze zwolnień z podatku dochodowego, czy umorzenia podatku od nieruchomości. Łączna wysokość otrzymanego wsparcia do 30 czerwca 2011 roku wynosi 920,7 mln zł - w ciągu roku zwiększyła się o 68,3 mln zł.

Najbliżej dopuszczalnego progu jest spółka Isuzu Motors - wartość otrzymanego do tej pory wsparcia wynosi 25 proc. jej kosztów inwestycyjnych. Na drugim miejscu znajduje się Volkswagen Motor Polska - uzyskał wsparcie w wysokości 15,5 proc. środków przeznaczonych przez spółkę na inwestycje. Trzeci - Fiat Powertrain Polska - do 30 czerwca 2011 roku otrzymał pomoc w wysokości 15,2 proc. zainwestowanych kwot. Najmniejsze wsparcie - na poziomie 1,5 proc. wydatków na inwestycje - otrzymała spółka General Motors Manufacturing Poland. (opr. INTERIA.PL)

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama