Reklama

Jak ubezpieczyć stare auto?

Chcesz wiedzieć, jakie kryteria musi spełniać samochód, aby móc go czasowo ubezpieczyć?

Także do Polski zawitała już moda na tzw. oldtimery. Samochody, chociaż wiekowe, wciąż nadają się do codziennego użytkowania, dają również niespotykanją w przypadku innych pojazdów frajdę z jazdy. Jak najkorzystniej je ubezpieczyć?

Zapytaliśmy o to naszego eksperta - jako przykład posłużył nam Polski Fiat 125p 1300 rocznik 77. Czy możliwe jest czasowe ubezpieczenie tego typu pojazdu?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, przewiduje krótsze okresy ubezpieczenie w stosunku do pojazdów zarejestrowanych czasowo, pojazdów zarejestrowanych za granicą, pojazdów wolnobieżnych oraz pojazdów historycznych. Ubezpieczenie krótkoterminowe może także zawrzeć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży pojazdów mechanicznych. Minimalny okres, na jaki można zawrzeć ubezpieczenie krótkoterminowe to 30 dni. Co ważne, polisa krótkoterminowa nie ulega automatycznemu przedłużeniu.

Za "youngtimera" uważa się pojazd wieku od 20 do 40 lat, którego właściciel nie posiada stosowanej opinii wydanej przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego, uznającej ten pojazd za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji. Nie jest to jednak zdefiniowane w prawie.

Reklama

Za pojazd historyczny uważa się:

a) pojazd zabytkowy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym;

b) pojazd wpisany do księgi inwentarza muzealiów zgodnie z przepisami dotyczącymi ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach;

c) pojazd mający co najmniej 40 lat

d) pojazd mający co najmniej 25 lat i uznany przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenia dla udokumentowania historii motoryzacji.

Stąd, ustawodawca nie przewidział wprost żadnej możliwości zawarcia obowiązkowej umowy ubezpieczenia OC dla auta, które nie jest pojazdem historycznym w rozumieniu przepisów Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, na okres krótszy niż 12 miesięcy.

Zgodnie z prawem, dopóki auto jest zarejestrowane, istnieje obowiązek zawierania umów ubezpieczenia na 12 miesięczne okresy. Oznacza to, że wszyscy posiadacze youngtimerów, którzy nie użytkują swoich pojazdów w okresie np. zimowym, czy w czasie długotrwałego remontu, nie mają legalnej możliwości zaprzestania płacenia składki OC lub też rezygnacji z przedłużenia umowy OC.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, UFG i PBUK - obowiązek zawarcia umowy OC dotyczy także posiadaczy pojazdów przed jego rejestracją, posiadaczy lub kierującego pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski, a niedopuszczonym do ruchu prawem polskim od momentu jego wprowadzenia do ruchu.

Posiadacz youngtimera może starać się o decyzję, nadającą jego pojazdowi status pojazdy historycznego. Zgodnie z Ustawą, właściciel pojazdu historycznego może zawrzeć umowę ubezpieczenia krótkoterminowego, przed jego wprowadzeniem do ruchu. Podstawą ubezpieczenia krótkoterminowego w tym wypadku są tzw. "żółte tablice". Ich otrzymanie nie jest jednak proste. Pojazd, którego właściciel ubiega się o wpisanie go do Ewidencji Zabytków Ruchomych Techniki, musi mieć co najmniej 25 lat i ten model nie może być produkowany od lat 15. Na wniosek właściciela pojazdu, Wojewódzki Konserwator Zabytków może zadecydować o wpisaniu pojazdu do rejestru. Fakt ten potwierdzany jest kopią podjętej decyzji o wpisaniu pojazdu.

Następnie należy przeprowadzić specjalne badanie techniczne dla pojazdów zabytkowych w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Dopiero potem w wydziale komunikacji można otrzymać "żółte tablice" i dowód rejestracyjny z wpisem "pojazd zabytkowy" - które są podstawą do zawarcia umowy ubezpieczenia krótkoterminowego.

Informacji udzielała Małgorzata Mączyńska, Dyrektor Likwidacji Szkód Liberty Direct.

Oceń swoje auto. Wystarczy wybrać markę... Kliknij TUTAJ.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: spełniać | właściciel | ubezpieczenie | ubezpieczenia | auto | Pojazd | stare

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy