Reklama

Drogi wysokiego ryzyka

Dzisiaj w Brukseli przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, w tym reprezentanci Polski, będą uczestniczyć w spotkaniu Europejskiej Kampanii Budowy Bezpiecznych Dróg, podczas którego zostanie ogłoszona Mapa ryzyka na drogach UE.

Dzisiaj w Brukseli przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, w tym reprezentanci Polski, będą uczestniczyć w spotkaniu Europejskiej Kampanii Budowy Bezpiecznych Dróg, podczas którego zostanie ogłoszona Mapa ryzyka na drogach UE.

Ideą kampanii jest upowszechnianie działań, również wśród europosłów, na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań inżynieryjnych na uznanych za niebezpieczne drogach Europy. Kampania ma również doprowadzić do tego, by w nowym europejskim planie poprawy bezpieczeństwa na kolejnych dziesięć lat znalazły się zasady budowy bezpiecznych dróg.

W tym celu europosłowie zapoznają się z mapą ryzyka na drogach w 15 krajach Unii Europejskiej, w tym Polski. Mapa przedstawia drogi wysokiego ryzyka, na których ma miejsce najwięcej wypadków z ofiarami śmiertelnymi. Uczestnicy Kampanii zwrócą się do europosłów z apelem o podpisanie deklaracji wspierającej systemowe stosowanie bezpiecznej infrastruktury drogowej a tym samym wspierającej wdrożenie Kampanii i włączenie zasad budowy bezpiecznych dróg do nowego Europejskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jako elementu kluczowego na kolejnych dziesięć lat.

Reklama

Europejski Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Obecnie, w trakcie przygotowań do opracowania nowego dziesięcioletniego (2011-2020) Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Unii Europejskiej istnieje pilna potrzeba uświadomienia politykom i decydentom tego, co wynika z map ryzyka tworzonych przez Program EuroRAP i co możemy zrobić, aby zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych i ciężko rannych wypadków drogowych o jedną trzecią, poprzez zastosowanie efektywnych ekonomicznie rozwiązań inżynieryjnych na drogach o wysokim poziomie ryzyka.

Polska reprezentacja

Mapa ryzyka na drogach UE powstała w ramach Europejskiego Programu Oceny Ryzyka na Drogach EuroRAP. Za jego realizację w Polsce odpowiedzialne są trzy podmioty: Politechnika Gdańska, Polski Związek Motorowy oraz Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej. 26 listopada ich przedstawiciele zaprezentowali po raz pierwszy na konferencji prasowej w Warszawie mapę ryzyka na drogach krajowych w Polsce, z której wynika, że aż 86% odcinków naszych dróg krajowych to odcinki o najwyższym poziomie ryzyka, na których rocznie ginie ponad 5,5 tys. ludzi co stawia Polskę na niechlubnym, pierwszym miejscu w UE.

Korzyści

Uczestnicy Kampanii szacują się, że jej realizacja pozwoli zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych i ciężko rannych o nawet jedną trzecią (50.000 rocznie) w okresie krótszym niż dziesięć lat. Pozwoli to uratować życie i zdrowie co najmniej 300 osób dziennie w całej Europie, oraz pomoże zmniejszyć ponoszone co roku koszty wypadków drogowych o 50 miliardów euro w stosunku do obecnej kwoty 160 miliardów euro (co stanowi 2% PKB Unii).

Dowiedz się więcej na temat: mapa | budowy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy