Reklama

223 dzieci poniosło śmierć...

Od czterech miesięcy w polskich szkołach podstawowych realizowana jest piąta edycja programu edukacyjnego "Bezpieczeństwo dla wszystkich" firmy Renault. Patronem medialnymi programu jest INTERIA.PL

W tej edycji pakiety edukacyjne, potrzebne do prowadzenia zajęć z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego trafiły do prawie 120 000 dzieci z 5000 klas szkół podstawowych w całym kraju. Honorowymi patronami bieżącej edycji programu są: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie. Jak mówią osoby odpowiedzialne za program w poszczególnych regionach - sytuację związaną z dotychczasową realizacją programu można ocenić na " piątkę z plusem ".

Reklama

Program w regionach - uczy myślenia i wyobraźni

W bieżącej edycji programu współpracę w ramach honorowego patronatu nad akcją zadeklarowały 3 województwa a w nich: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie. W ramach działań przy realizacji programu instytucje te zobligowały się do dystrybucji pakietów do szkół, prowadzenia spotkań i lekcji z dziećmi.

W roku bieżącym udział w programie zadeklarowało 5000 klas, czyli edukowanych z zakresu bezpieczeństwa na drodze będzie ok. 120 000 dzieci z całej Polski! W województwie świętokrzyskim udział w programie potwierdziło 586 szkół, w podkarpackim 508 oraz w małopolskim 128 szkół.

"W mojej ocenie program jest doskonały, zarówno w części dotyczącej przekazywanych pakietów edukacyjnych jak i w części dotyczącej konkursu plastycznego. Ta jego doskonałość to zarówno możliwość wyposażenia szkół w dobre materiały edukacyjne jak również jego treść. Z tego tez powodu postanowiliśmy się włączyć, pośredniczyć i w części koordynować działania na szczeblu regionu" - mówi Adam Bałut, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie.

Dotychczasowa realizacja piątej edycji programu "Bezpieczeństwo dla wszystkich" w poszczególnych regionach kraju wygląda bardzo dobrze. Każda z osób zaangażowanych w pracę przy programie bardzo pozytywnie wypowiada się na temat potrzeby jego funkcjonowania oraz przeprowadzanych w jego ramach zajęć.

"Program Bezpieczeństwo dla wszystkich uczy najmłodszych myśleć, patrzeć, odczuwać, wyobrażać, zrozumieć sens nakazów i zakazów w ruchu drogowym. W sposób czytelny i przejrzysty tłumaczy i opisuje jak unikać zagrożeń na drodze, kształtuje umiejętność ich przewidywania, zwraca uwagę na takie sytuacje życiowe w których należy zadbać o własne bezpieczeństwo oraz wskazać w jaki sposób to uczynić" - podkreśla Anna Zielińska, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Choć świadomość przeprowadzania tego typu programów przed wprowadzaniem w życie pierwszej edycji "Bezpieczeństwa na drodze" (czyli w roku 2000) była dosyć słaba, to jednak da się zauważyć, że teraz ta sytuacja z roku na rok wygląda coraz lepiej. Jak mówi Adam Bałut - "w naszych szkołach (nie wszystkich) w dalszym ciągu pokutuje opinia, że od spraw związanych z bezpieczeństwem dzieci w ruchu drogowym jest "Pan Policjant", który przyjdzie do szkoły w miesiącu wrześniu i temat zostaje "odfajkowany" . Jest rzeczą oczywistą, że dzięki prowadzonym zajęciom w ramach przedmiotu bezpieczeństwa na drodze dzieci mają większe możliwości świadomego uczestniczenia w ruchu drogowym.

Dla kogo program?

Ideą programu "Bezpieczeństwo dla wszystkich" jest nauka i poszerzanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa na drodze. W czasie wszystkich dotychczasowych edycji program cieszył się ogromną popularnością wszystkich dzieci biorących udział w zajęciach, jak również nauczycieli i osób, które pracowały przy jego realizacji. Program od pierwszej do piątej edycji objął łącznie aż 440 tys. dzieci - czyli ponad 18 tys. klas.

"Biorąc pod uwagę zasięg oraz liczbę uczestników programu w roku bieżącym i latach ubiegłych można powiedzieć, iż jest to ogromny sukces. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że tak wiele osób w szkołach rozumie, że już od najmłodszych lat trzeba dbać o bezpieczeństwo dzieci" - mówi Grzegorz Telecki, Renault Polska.

Równolegle z programem ruszył także piąty międzynarodowy konkurs Renault dla szkół podstawowych. Należało przygotować plakat na temat: "Bezpieczeństwo to sprawa rodziny!".

Tym razem celem konkursu jest pokazanie roli całej rodziny w poprawie bezpieczeństwa na drodze. Oprócz nagrody głównej (wyjazdu zwycięskiej klasy do paryskiego Disneylandu) zostanie wyróżnionych 70 dodatkwoych prac. Ponadto finałowe prace konkursowe posłużą do zorganizowania akcji plakatowej, promującej bezpieczeństwo. Finaliści rozwieszą plakaty w szkołach i ich okolicach, a dealerzy Renault przygotują w swoich salonach wystawy prac dzieci.

Wyniki badania wiedzy już w czerwcu

W styczniu b.r. Centrum Badania Opinii Społecznej przedstawiło wyniki badania wśród uczniów szkół podstawowych na temat bezpieczeństwa na drodze. Było to pierwsze tego typu badanie w Polsce, które zostało zrealizowane na zlecenie firmy Renault w ramach prowadzonej akcji "Bezpieczeństwo dla wszystkich". W sondażu wzięło udział prawie 1000 dzieci z 39 szkół podstawowych z całego kraju. Wyniki badania okazały się bardzo dobre - aż 78% ankietowanych udzieliło prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.

Natomiast drugi etap badania zaplanowano na czerwiec b.r. Ma on pokazać - jaki wpływ na wzrost wiedzy dzieci mają lekcje prowadzone w ramach programu "Bezpieczeństwo dla wszystkich". "Jesteśmy przekonani, że z informacji zawartych w drugiej części badania CBOS dowiemy się jak poprawił się stan wiedzy dzieci w poszczególnych regionach naszego kraju" - podsumowuje Agata Szczech, Renault Polska.

Wypadki na drogach - statystyki regionalne

W 2004 roku w Polsce wydarzyło się 6630 wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat. W zdarzeniach tych 223 dzieci poniosło śmierć a 6883 odniosło obrażenia ciała. W stosunku do roku 2003 liczba wypadków zmniejszyła się o 360, rannych o 282. Mniej było także dzieci, które poniosły śmierć na skutek wypadku drogowego - o 18. Z przedstawionych danych wynika, że tendencja spadkowa liczby wypadków i ich ofiar z udziałem najmłodszych zdecydowanie się utrzymuje - podaje Mirosława Świdzińska, Komenda Główna Policji w Warszawie.

W 2004 r. najwięcej ofiar wypadków wśród dzieci odnotowano w przedziale wieku 7-14 lat. W tej grupie rannych zostało 5227 dzieci, a 145 poniosło śmierć. Mimo tak dużej liczby ofiar w tej grupie wiekowej jest to spadek w stosunku roku 2003 ( Wśród dzieci w wieku 0-6 lat było 1656 rannych i 78 zabitych, niestety jest to więcej niż w roku poprzednim aż o 21 wypadków.

Jak podkreśla Grzegorz Telecki, Renault Polska - "te zatrważające dane powodują, że z jeszcze większą determinacją chcemy uczestniczyć w realizacji kolejnej edycji "Bezpieczeństwa dla wszystkich"! Wierzymy, że przyniesie to określone korzyści dla wszystkich dzieci" .

Natomiast oceniając stan bezpieczeństwa na drogach w poszczególnych województwach, obok statystyki wypadkowej, należy także wziąć pod uwagę takie czynniki jak gęstość dróg, nasycenie samochodami i natężenie ruchu. Województwa bardziej zaludnione i uprzemysłowione, gdzie występuje intensywny ruch lokalny i tranzytowy zawsze, będą uchodziły za mniej bezpieczne. Tak, więc w województwach: śląskim, mazowieckim, małopolskim oraz wielkopolskim zagrożenie na drogach (nie tylko w stosunku do dzieci) jest bardzo wysokie. Np. w samym tylko 2004 r. w samym tylko województwie świętokrzyskim wydarzyło się 306 wypadków z udziałem dzieci (zabitych zostało 12, a rany wskutek wypadku odniosło 306 dzieci). Natomiast najbezpieczniejsze dla dzieci w 2004 roku były małe województwa t.j.: opolskie i podlaskie.

Patronami medialnymi programu "Bezpieczeństwo dla wszystkich" jest INTERIA.PL oraz Auto Świat, Kanał ZigZap, Polskie Radio PR1-Radio Kierowców, Gazeta Prawna, Teleprogram i Teleprogramy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne