Wojsko wezwie na ćwiczenia 200 tys. osób. Na celowniku kierowcy

Nawet do 200 tys. osób trafić może w 2024 roku na ćwiczenia wojskowe żołnierzy "rezerwy". Cudzysłów nie jest przypadkowy, bo wojskowi planują wezwać do koszar również osoby, które nie posiadają przeszkolenia wojskowego. Jakie?

"Rzeczpospolita" opublikowała obszerny wywiad z ppłk. Justyną Balik z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji (CWCR). Wynika z niego, że w procedowanym właśnie rozporządzeniu dotyczącym ćwiczeń wojskowych padają rekordowe liczby. W sumie na ćwiczenia wezwanych może zostać nawet do 200 tys. osób, w tym 3 tysiące takich, które nie mają za sobą żadnego przeszkolenia wojskowego. 

Wojsko wzywa na ćwiczenia cywili. 3 tys. osób dostanie bilecik

Balik uspokaja, że średnia długość ćwiczeń nie powinna przekraczać siedmiu dni.

Ostatecznie decyzja co do ćwiczeń leży jednak w gestii dowódców poszczególnych jednostek. Warto jednak uspokoić, że taki sam limit - 3 tys. osób bez przeszkolenia wojskowego - obowiązywał również w bieżącym, 2023 roku.

W przypadku obywateli, którzy nie posiadają żadnego przeszkolenia wojskowego chodzi o osoby posiadające "szczególne kwalifikacje i umiejętności przydatne dla Sił Zbrojnych RP".  To m.in.:

Reklama
  • informatycy,
  • lekarze,
  • weterynarze,
  • logistycy,
  • kierowcy kat. C i D. 

Masz prawo jazdy kategorii C? Spodziewaj się wezwania do wojska

Na ćwiczenia - zgodnie z nadanymi przydziałami mobilizacyjnymi - trafić mają jednak głównie żołnierze pasywnej rezerwy. Zgodnie z dotychczasową praktyką wezwania mogą się spodziewać m.in. kierowcy czy mechanicy samochodowi.

Przypominamy, że pasywną rezerwę tworzą osoby mające uregulowany stosunek do służby wojskowej i nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej, które nie ukończyły 55. roku życia, a w przypadku osób posiadających stopień podoficerski lub oficerski - 63. roku życia. Długość ćwiczeń zależeć ma od "realizacji zakładanych celów szkoleniowych".

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w skali roku żołnierze rezerwy mogą być powołani na ćwiczenia:

  • jednodniowe,
  • krótkotrwałe - trwające nieprzerwanie do 30 dni,
  • rotacyjne - trwające łącznie do 30 dni z przerwami w określonych dniach,
  • długotrwałe - trwające nieprzerwanie do 90 dni.

O długości ćwiczeń decydują dowódcy jednostek wojskowych. Balik uspokaja jednak, że średni okres trwania takich ćwiczeń nie powinien przekraczać 7 dni.

Wezwanie na ćwiczenia wojskowe w 2024 roku. Co zrobić, gdy dostanę "bilet"?

Zgodnie z wieloletnią praktyką wezwanie na ćwiczenia powinno trafić do nas przynajmniej na 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem. Po jego otrzymaniu należy zgłosić się do wskazanego centrum rekrutacyjnego, gdzie otrzymamy skierowanie do konkretnej jednostki wojskowej.

Dodaje również, że - przynajmniej do tej pory - na ćwiczenia rezerwy powoływani byli głównie żołnierze o typowo bojowych specjalnościach (obsługa karabinów maszynowych, granatników, operatorzy sprzętu bojowego i łączności), a same ćwiczenia miały na celu przekwalifikowanie ich do  nowych specjalności. 

Rekompensata za ćwiczenia rezerwy. Jak uzyskać pieniądze od wojska?

Przypominamy, że zgodnie z art. 312 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny osobom wezwanym na ćwiczenia rezerwy przysługuje rekompensata z tytułu utraconego dochodu.
Kwotę rekompensaty określa art. 312. 3, w którym czytamy, że: kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/22 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w roku poprzedzającym pełnienie terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Świadczenia pieniężne w tym zakresie ustala i wypłaca dowódca jednostki wojskowej w terminie do 30 dni od dnia złożenia przez powołaną na ćwiczenia osobę.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Wojsko Polskie | ćwiczenia wojskowe | kierowca ciężarówki
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy