W Polsce rośnie produkcja samochodów

W Polsce w 2016 r. wyprodukowano 554,6 tys. aut osobowych, w tym roku może ich być ponad 600 tys. - wynika z raportu firmy doradczej KPMG.

W raporcie podkreślono, że łączna wartość produkcji sprzedanej szeroko rozumianego przemysłu motoryzacyjnego wyniosła 152,7 mld zł, co oznacza wzrost o 10 proc. rok do roku. Dodano, że w polskiej branży motoryzacyjnej i sektorach powiązanych pracuje ponad 1 mln osób.

Według prezentującego wyniki raportu Mirosława Michny z KPMG firmy związane z branżą motoryzacyjną są istotnym płatnikiem do budżetu państwa. "Odpowiadają za 24,4 mld zł rocznych wpływów do sektora finansów publicznych" - wskazał.

Jak wynika z analiz KPMG, do największego źródła tych przychodów należy podatek od towarów i usług VAT. W 2016 roku całkowita wartość VAT należnego wynikająca z działalności branży motoryzacyjnej wyniosła ok. 9,7 mld zł. Dodał, że ważnym źródłem wpływów budżetowych jest również akcyza, związana ze sprzedażą samochodów, która odpowiada za 2,4 mld zł wpływów budżetowych.

Reklama

"Jesteśmy jednym z najważniejszych działów gospodarki" - mówił prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś. Przypomniał, że po kilku latach od kryzysu finansowego i okresu niższego popytu na głównych rynkach eksportowych polski przemysł i handel motoryzacyjny systematycznie się umacniają.

"Jak wskazują wyniki prezentowane w raporcie, branża motoryzacyjna odpowiada za 3,8 proc. całkowitej wartości dodanej brutto wytwarzanej przez krajową gospodarkę. Dodatkowo sektory powiązane z motoryzacją, tj. usługi finansowe i biznesowe, transport drogowy, produkcja i handel paliwami oraz infrastruktura drogowa, generują łącznie 58,2 mld zł wartości dodanej, przekładającej się na kolejne 3,5 proc. wartości dodanej brutto w gospodarce ogółem - powiedział.

Zdaniem ekspertów od dwóch lat rośnie liczba aut zjeżdżających z taśm montażowych w Polsce. "W 2016 roku w fabrykach w Polsce wyprodukowano 554,6 tys. samochodów osobowych, a dane z pierwszego półrocza bieżącego roku pozwalają przypuszczać, że w tym roku granica 600 tys. sztuk może zostać przekroczona. W kategorii pojazdów dostawczych i ciężarowych wyprodukowano w 2016 roku 122 tys. pojazdów" - wskazał Faryś.

Według autorów raportu wzrost produkcji jest przede wszystkim wynikiem dobrej sytuacji na głównych rynkach eksportowych, na które trafia znaczna część produkcji z Polski. Istotną rolę odgrywa także szybko rosnąca wartość produkcji części i akcesoriów motoryzacyjnych. "Nie zmienia to faktu, że do wyników przemysłu motoryzacyjnego z 2008 roku, gdy wyprodukowano blisko 1 milion pojazdów, wciąż daleko. Pomimo więc rosnącej liczby montowanych pojazdów, Polska znajduje się za Czechami i Słowacją - liderami w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem produkcji pojazdów samochodowych" - mówił Michna.

Jak podkreślił Faryś, branża motoryzacyjna jest też istotnym pracodawcą w Polsce. "Branża motoryzacyjna w dużym stopniu przyczynia się do utrzymania 436,7 tys. miejsc pracy w polskiej gospodarce. Przekłada się to także na zatrudnienie w sektorach powiązanych z motoryzacją - to kolejne 654 tys. osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przemyśle motoryzacyjnym utrzymuje od kilku lat tendencję wzrostową - zaznaczył Faryś. "W 2016 roku wyniosło 4 669 zł brutto, a więc o ponad 600 zł więcej niż średnia dla całego sektora przetwórstwa przemysłowego i o ponad 400 zł więcej niż przeciętne wynagrodzenie w Polsce na koniec 2016 roku" - podkreślił

"Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce" to raport KPMG w Polsce, który powstał z inicjatywy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Analiza obejmuje dwa sektory polskiej gospodarki tworzące branżę motoryzacyjną: przemysł motoryzacyjny oraz handel i usługi motoryzacyjne. Dodatkowo uwzględniono sektory i segmenty powiązane na różne sposoby z motoryzacją: usługi finansowe i biznesowe związane z handlem samochodami, produkcję i sprzedaż paliw samochodowych, transport drogowy i infrastrukturę drogową. Publikacja obejmuje także analizę gospodarczego znaczenia branży motoryzacyjnej i powiązanych z nią sektorów. W raporcie wykorzystano dane uzyskane od instytucji statystycznych (głównie GUS i Eurostat), firm badawczych (EMIS) oraz innych podmiotów (głównie PZPM, NBP, Ministerstwo Finansów).

PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy