Volkswagen z dobrą sprzedażą w pierwszym półroczu 2021

Producenci niezmiennie borykają się z trudnościami, wynikającymi z pandemii oraz braku dostępności półprzewodników. Pomimo tego, Volkswagenowi udało się osiągnąć wyraźne wzrosty sprzedaży oraz przychodów.

Volkswagen zamknął pierwsze półrocze pozytywnym wynikiem. Mimo pandemii COVID-19 i braków na rynku półprzewodników, liczba samochodów dostarczonych klientom na całym świecie wzrosła do około 2,7 miliona egzemplarzy - to o 500 000 więcej niż rok wcześniej. Wzrost ten okazał się możliwy m.in. dzięki inteligentnemu zarządzaniu zapasami i dostawami. 

Zwiększyły się również udziały w rynku w niemal wszystkich regionach. Przychody, za sprawą znacznego wzrostu sprzedaży w porównaniu z poprzednim rokiem, zwiększyły się o 42 procent do 40,7 miliardów euro (pierwsze półrocze 2020 r.: 28,6 mld euro). Zysk wzrósł o 3,3 miliarda euro w stosunku do ubiegłego roku osiągając poziom 1,8 miliarda euro - odpowiada to operacyjnej stopie zwrotu w wysokości 4,4 procent. 

Reklama

CFO Volkswagena Alexander Seitz powiedział: "Udało nam się zmniejszyć udział kosztów stałych. Ścisła dyscyplina w zakresie kosztów, dalszy skuteczny postęp we wdrażaniu zmian strategicznych w Ameryce Północnej i Południowej oraz znaczny wzrost sprzedaży znalazły pozytywny wyraz w wynikach finansowych". Operacyjny przepływ gotówki netto przed zdarzeniami specjalnymi wyniósł 0,8 miliarda euro. "Jesteśmy na właściwej drodze do celu zakładającego osiągnięcie 1 do 2 miliardów operacyjnego przepływu gotówki netto w 2023 roku". 

Po pierwszych sześciu miesiącach roku marka Volkswagen potwierdza prognozę na cały bieżący rok. Alexander Seitz: "Wprawdzie zauważamy pierwsze symptomy poprawy w zaopatrzeniu w półprzewodniki, jednak sytuacja w tej dziedzinie w trzecim kwartale będzie bardzo wymagająca. Mimo to potwierdzamy nasze prognozy na cały 2021 rok. Zakładamy znaczny wzrost sprzedaży i przychodów w porównaniu z poprzednim rokiem i dążymy do osiągnięcia operacyjnej stopy zwrotu na poziomie od 3 do 4 procent. Potwierdzamy również cel, jakim jest uzyskanie 6-procentowej marży do 2023 roku i chcemy na trwałe zapewnić zyskowność rynków".

***

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy