Ustawa o elektromobilności. Komisje zgłaszają ważne poprawki

Sejmowe komisje energii i infrastruktury wprowadziły poprawki do rządowego projektu modyfikującego ustawę o elektromobilności. Jedna z nich dotyczy kierowców posiadających prawo jazdy kategorii B.

Jak argumentował zgłaszający poprawkę poseł Adam Gawęda, zeroemisyjne auta dostawcze, ze względu na dodatkową masę baterii, mogą mieć masę dopuszczalną ponad 3,5 tony. Dlatego prawo jazdy kategorii B powinno pozwalać na prowadzenie takich pojazdów. Poprawka wprowadza limit 4250 kg. Została także poparta przez rząd.

Wśród najważniejszych rozwiązań zawartych w projekcie jest m.in. uregulowanie procedury dotyczącej instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych. Projektowane przepisy mają ułatwić montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku. Określa się przypadki, w jakich wspólnota mieszkaniowa czy spółdzielnia może wydać decyzję odmowną odnośnie do instalacji prywatnego punktu poboru energii przez mieszkańca oraz przyłączenia go do sieci poprowadzonej w nieruchomości. W przypadku budynków posiadających status zabytków niezbędne jest uzyskanie zgody właściwego konserwatora zabytków.

Reklama

W projekcie precyzuje się zasady tworzenia stref czystego transportu. Chodzi m.in. o możliwość ustanawiania stref we wszystkich gminach, niezależnie od liczby mieszkańców.

Zmiana przewiduje wprowadzenie możliwości udzielania wsparcia finansowego w przypadku gdy przedsiębiorca nie kupuje pojazdu, a korzysta z leasingu.

Pojawić się ma definicja roweru wspomaganego elektrycznie, co ma umożliwić rozwój i wsparcie dla bardziej zróżnicowanych pojazdów elektrycznych. Wprowadzono także niezbędne modyfikacje pojęcia i rozwiązania dotyczące planowanego powstania infrastruktury tankowania wodoru. W uzasadnieniu wskazano, że wprowadzenie regulacji w zakresie wodoru jest konieczne, gdyż zakłada się, że nowe paliwo alternatywne znajdzie w niedalekiej przyszłości zastosowanie w różnych segmentach gospodarki w ramach zorganizowanych flot pojazdów, w logistyce przemysłowej oraz w transporcie publicznym.

Ponadto, projektowana ustawa umożliwi wprowadzenie do polskiego prawa kilku dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, w tym: dyrektywę 20 czerwca 2019 w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, z 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz dyrektywę z 30 maja 2018 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej.

***

 PAP/INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: elektromobilność | samochody elektryczne | prawo jazdy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy