Są oferty na budowę obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego

Dwie oferty wpłynęły w przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego – poinformowała w środę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Trasa o długości ok. 2,7 km wyprowadzi ruch tranzytowy drogą krajową nr 9 Radom-Rzeszów z ulic miasta.

Jak przekazała GDDKiA, oferty są w przedziale 72-73 mln zł.

Prace przygotowawcze do budowy drogi rozpoczęły się w 2016 r. od opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i trzech wariantów jej przebiegu. W 2017 r., na mocy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wybrano ostatecznie wariant inwestycji, dla którego opracowano koncepcję programową.

W ramach zadania planowane jest zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi jednojezdniowej klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym) o długości około 2,7 km poprowadzonej nowym śladem od węzła na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 755 do ulicy Opatowskiej w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 9 stanowiącej wylot z Ostrowca w kierunku Opatowa i Rzeszowa. W ramach inwestycji planowana, m.in. jest korekta części węzła, budowa wiaduktu nad drogą powiatową, dwóch mostów, przepustów oraz ronda w miejscu włączenia nowego przebiegu drogi nr 9 w istniejącą trasę.

Reklama

"Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu, zwiększenia komfortu jazdy zarówno dla kierowców podróżujących tranzytem, jak i zmotoryzowanych z samego Ostrowca, a także do uwolnienia od korków i hałasu mieszkańców centrum miasta. Obecnie międzynarodowa droga nr 9 Radom-Rzeszów przebiega przez Ostrowiec ulicami miasta, na których średnie natężenie ruchu przekraczało w 2015 r. 23 tys. pojazdów na dobę" - podkreślono w komunikacie.

Dzięki inwestycji możliwe będzie oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu poprzez przełożenie ruchu tranzytowego na wybudowany w ostatnich latach ciąg ulic oraz planowany przez GDDKiA odcinek łączący istniejący węzeł z wylotem drogi krajowej nr 9 w kierunku Rzeszowa.

Wykonawcy zaoferowali zrealizowanie inwestycji w trybie projektuj i buduj w ciągu 36 miesięcy od podpisania umowy z doliczeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych, co oznacza, że prace zakończyłyby się w 2022 roku. Obecnie komisja przetargowa w kieleckim oddziale GDDKiA analizuje przesłane oferty.


PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama