Reklama

Inauguracja Akademii Misia Ratownika

W niedzielę w Krakowie odbyła się uroczysta inauguracja Akademii Misia Ratownika, Jest to projekt edukacyjny zmierzający do poprawy bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, a także integrujący nauczycieli szkół podstawowych z pracownikami służb ratownictwa wokół działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci. Projekt przeprowadzany jest m.in. przy wsparciu medialnym INTERIA..PL.

Co roku na polskich drogach ginie w wypadkach samochodowych ponad 6 000 osób, wśród nich są dzieci nieświadome zagrożeń związanych z uczestnictwem w ruchu drogowym. Firma Ford świadoma swej odpowiedzialności społecznej oraz oczekiwań aktywnego współdziałania na rzecz poprawy bezpieczeństwa podejmuje szereg inicjatyw mających na celu kształtowanie poprawnych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego. Jestem przekonany, że wspierając Akademię Misia Ratownika przyczynimy się do kształtowania prawidłowych postaw dzieci, a przez to do zmniejszenia liczby wypadków drogowych z ich udziałem - powiedział Adam Kołodziejczyk, Dyrektor Generalny Ford Distribution Sp. z o.o. firmy, która jest jednym z głównych sponsorów akcji podczas uroczystej Inauguracji Akademii Misia Ratownika.

Reklama

Projekt Akademia Misia Ratownika - przygotowany i opracowany przez Stowarzyszenie Misie Ratują Dzieci - skierowany jest bezpośrednio do dzieci, zaś jego celem jest kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa. Z obserwacji Stowarzyszenia wynika, że główną przyczyną wypadków, których ofiarami stają się dzieci jest nieumiejętność rozpoznawania zagrożeń i niepowodzenie dotychczasowych form edukacji w zakresie prewencji w obliczu sytuacji, w której dziecko jest na co dzień świadkiem łamania przez rodziców i wychowawców podstawowych zasad bezpieczeństwa.

W ocenie Stowarzyszenia brak niezawodnego autorytetu, z którym dziecko mogłoby się identyfikować jest najpoważniejszym minusem w działaniach prewencyjnych i w konsekwencji także przyczyną wypadków. Takim samoistnym autorytetem z uwagi na pełnioną w samochodach ratownictwa rolę, jest postać Misia Ratownika - postrzeżona już przez dzieci jako niezawodny przyjaciel, przynoszący otuchę w chwilach dla nich najtrudniejszych. W projekcie Akademii występuje on w roli eksperta i doradcy przekazującego dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa. W roku szkolnym 2001/2002 Akademia Misia Ratownika będzie wprowadzona jako program pilotażowy w kilkudziesięciu szkołach podstawowych województwa małopolskiego. Równolegle w ramach projektu będą prowadzone szkolenia dla pracowników służb ratowniczych z zakresu umiejętności udzielania ofiarom wypadków emocjonalnego wsparcia, radzenia sobie ze stresem wynikającym z wywiązywania się z obowiązków zawodowych, a także podnoszenia kwalifikacji do prowadzenia zajęć w szkołach.

Ponadto Akademia Misia Ratownika chce być ogólnopolskim forum dyskusyjnym na temat poprawy bezpieczeństwa, sposobów, metod i projektów dotyczących edukacji w tym zakresie i ich realizacji w szkołach. To miejsce wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy policjantami, strażakami i lekarzami zajmującymi się propagowaniem wiedzy na temat bezpieczeństwa a nauczycielami, wychowawcami i pedagogami. Dla dzieci Akademia Misia Ratownika jest pełną radości zabawą prowadzoną pod okiem Misia Ratownika, jest także szkołą integracji - poprzez zajęcia o charakterze rekreacyjnym i kulturalnym z dziećmi niepełnosprawnymi -uczącą tolerancji, wzajemnej współpracy i naturalnej pomocy.

INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: Ratownicy | akademia | inauguracja

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama