Reklama

"Bezpieczna" akcja Renault w szkołach

INTERIA.PL jest patronem medialnym nowego przedsięwzięcia Renault, pod nazwą "Bezpieczeństwo pieszych to również nasza sprawa!" Jest to oficjalny temat kolejnej edycji międzynarodowego konkursu dla szkół podstawowych. Jest o co walczyć - zwycięska klasa pojedzie w nagrodę do paryskiego Disneylandu!

Czwarta edycja międzynarodowego konkursu jest poświęcona odpowiedzialnemu zachowaniu na drodze oraz ryzyku, na jakie narażeni są piesi. Dzieci mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pieszych na drodze uświadamiając wszystkim użytkownikom drogi konieczność odpowiedzialnego zachowania się na drodze.

Eliminować chorobę

Proponując temat "Bezpieczeństwo pieszych to również nasza sprawa!", Renault zaprasza uczniów szkół podstawowych do opracowania w klasie plakatów uświadamiających ich otoczeniu znaczenie bezpieczeństwa pieszych.

- Podobnie jak w poprzednich edycjach konkursu, Renault przekazuje głos uczniom - mówi Paweł Kowalski z Renault. - Wierzymy, że zaangażowanie dzieci w tworzenie prac konkursowych i przekazywanie wiedzy innym, działa jak najlepsza szczepionka przeciw chorobie. Ta choroba to wypadki z udziałem dzieci i cztery lata temu uznaliśmy, że najwyższa pora zacząć ją skutecznie leczyć - dodaje.

Reklama

Warto wspomnieć, że konkurs jest częścią kompleksowego programu edukacyjnego "Bezpieczeństwo dla wszystkich". Program ten, organizowany i finansowany przez Renault, zyskał aprobatę Ministra Edukacji i wielu autorytetów w zakresie bezpieczeństwa na drodze. W obecnym, czwartym wydaniu akcji, bierze udział ponad 72.000 polskich dzieci z ok. 3000 szkół. W sumie akcja objęła już 320.000 polskich dzieci.

Praca, która się opłaca

"Bezpieczeństwo to również nasza sprawa!" jest konkursem, który ma promować odpowiedzialne zachowanie, zapewniające pieszym bezpieczeństwo. Jego zadanie to uwrażliwić dzieci, że same mają wpływ na to, co dzieje się na drodze. Bezpieczeństwo dzieci zależy od odpowiedzialności dorosłych, ale sami najmłodsi mogą dopomóc bezpieczeństwu poprzez własne odpowiedzialne zachowanie, wspólne inicjatywy w szkole - mogą to zrobić, wykorzystując wiedzę zdobytą na lekcjach wychowania komunikacyjnego. Formuła konkursów jest bardzo pomocna, gdyż realizuje zasadę "bawiąc - uczyć".

Praca klasy polega na wykonaniu plakatu dotyczącego zachowań pieszych, który byłby podstawą do zorganizowania kampanii plakatowej w szkole. Plakat musi być opatrzony hasłem, które będzie oddawało ideę pracy plastycznej.

Wykonując prace dzieci muszą odpowiedzieć sobie na wiele ważnych pytań dotyczących bezpiecznego i odpowiedzialnego poruszania się, np.: Dlaczego idąc ulicą trzeba uważać? W jaki sposób powinniśmy przechodzić przez ulicę? Czy wszyscy tak robią? Jakie są niebezpieczne zachowania innych przechodniów? Czy czasami boicie się idąc ulicą lub drogą? Co was niepokoi? Czy kierowcy samochodów pozwalają Wam przejść przez ulicę? Co trzeba by było powiedzieć kierowcom, którzy jeżdżą zbyt szybko w pobliżu szkoły? Czy zdarza Wam się, że nie możecie przejść, bo na przejściu dla pieszych stoi samochód? Czy sądzicie, że starsi pomagają dzieciom w bezpiecznym poruszaniu się po drodze? Jak powinno być zorganizowane wyjście ze szkoły?, etc.

Akcja plakatowa w szkole - czyli dzieci dzieciom

Renault zachęca także szkoły, aby z przygotowanych prac zorganizowały w szkole i okolicy akcję plakatową. Dzięki temu przesłania wymyślone przez najmłodszych będą mogły dotrzeć do jak największej liczby odbiorców programu - czyli dzieci, a także do ich rodziców.

Spośród wszystkich nadesłanych plakatów jury wybierze 5 zwycięskich prac - ich autorzy spotkają się na finale krajowym w kwietniu lub maju 2004. Dodatkowo Renault udzieli pomocy w rozpowszechnieniu ich prac ? prace finalistów zostaną wydrukowane w nakładzie 50 egzemplarzy każda. Dzięki temu możliwe będzie wywieszenie ich w szkole i okolicy.

Zwycięska klasa będzie natomiast reprezentowała Polskę podczas międzynarodowego spotkania w czerwcu 2004, w Disneylandzie koło Paryża. Spotkają się na nim dzieci, których plakaty zostaną uznane za najlepsze w 9 państwach biorących udział w konkursie. Wszystko w atmosferze święta i zabawy.

Jak się za to zabrać?

Aby wziąć udział w konkursie klasa powinna spełnić następujące warunki:
1.Przygotować pracę plastyczną - plakat formatu A3,
2.Plakat powinien być opatrzony wymyślonym i dopasowanym do rysunku hasłem.
3.Plakat musi być widoczny i czytelny (nawet z daleka!), dostosowany do wybranego przesłania, jak również przykuwać uwagę odbiorców.
4.Technika wykonania: dowolna
5.Pracę należy sygnować kopiując ludzika stanowiącego logo programu.
6.Klasa może nadesłać tylko 1 pracę
7.Plakat konkursowy musi zostać przesłany w terminie do 20 marca 2004, na adres: MIĘDZYNARODOWY KONKURS "BEZPIECZEŃSTWO DLA WSZYSTKICH" Agencja Allegro - Ul.Próchnika 8a, 01-585 Warszawa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy