Reklama

Twoje auto to bubel?

Niezbyt docenianym przez zainteresowanych sposobem polubownego zakończenia sprawy reklamacyjnej jest zawarcie ugody przy udziale sądu.

Czasem warto wybrać tę sposób rozwiązania sporu o np. ciągle psujący się samochód.

Postępowanie takie jest bardzo korzystne ze względu na niski koszt (40 zł) oraz zagwarantowanie sobie na przyszłość bardzo poważnego dowodu, dobitnie świadczącego o naszych bezskutecznych próbach dogadania się z przeciwnikiem (w przypadku oczywiście braku porozumienia).

Jak skorzystać z takiej drogi postępowania?

Tzw. wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, po opłaceniu w znakach opłaty sądowej kwoty 40 zł, kierujemy wraz z ewentualnymi załącznikami w dwóch egzemplarzach do wydziału cywilnego sądu rejonowego, właściwego dla miejsca siedziby (lub zamieszkania) naszego przeciwnika.

Reklama

Wskazujemy w nim wartość przedmiotu sporu, nasze oczekiwania oraz uzasadnienie. Jeśli pismo zostało sporządzone fachowo i zawiera wszystkie, niezbędne informacje, sąd wyznacza termin posiedzenia pojednawczego, zawiadamiając o nim wnioskodawcę i przeciwnika.

Podczas posiedzenia strony postępowania przedstawiają swoje racje, przy czym sąd może zadawać pytania i wskazywać ewentualne pole kompromisu. Zarówno w przypadku dojścia do ugody między stronami, jak też dalszego braku porozumienia, sąd sporządza protokół.

Warto korzystać z tego rozwiązania, gdyż w bardzo wielu przypadkach sama obecność stron przed sądem przyczynia się do obiektywnego spojrzenia na problem i zażegnania sporu "w zarodku".

Autolex
Dowiedz się więcej na temat: auto | bubel

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama