Reklama

Ratujmy polską motoryzację!

Zabytkowej fabryce Norblina przy Żelaznej w Warszawie - siedzibie muzeów Przemysłu, Drukarstwa i Starych Samochodów oraz teatru Scena Prezentacje - grozi przejście w ręce bankruta, który chce ją sprzedać za długi, przekazując teren i budynki starej fabryki ich dawnemu użytkownikowi - firmie Norblin SA - choć ten wyprowadził się stąd 21 lat temu.

Jednemu z niewielu historycznych ocalałych obiektów, który przetrwał II wojnę światową i powstanie warszawskie, grozi wykupienie i nieznana przyszłość.

Naiwnym należy pozostawić myśl, że nowy właściciel zadba o unikalne budynki, choćby w takim stopniu, jak Muzeum Techniki dbało od wielu dziesiątków lat utrzymując, konserwując i udostępniając wspaniałą architekturę wraz ze wspaniałymi zabytkami polskiej motoryzacji i wieloma innymi unikalnymi zabytkami przemysłowymi.

Postulujemy, aby Muzeum Techniki otrzymało rangę Muzeum Narodowego przede wszystkim z uwagi na zakres jego działalności, która reprezentuje dorobek polskiej myśli techniki, stanowiącej, jak wiadomo, fundament rozwoju cywilizacji.

Polska nie powinna być pozbawiona narodowej instytucji, która byłaby skarbnicą zabytków i dokumentów świadczących o bogatych tradycjach naszej techniki, od jej odległych początków po dzień współczesny, a przy tym mogła pozytywnie wpływać na ochronę zabytków techniki w naszym kraju. Tego wymaga nasza pozycja w świecie, w którym znaczenie techniki doceniane jest w coraz większym stopniu.

W ciągu tych 51 lat Muzeum Techniki zgromadziło bardzo wartościowe eksponaty, zwłaszcza z zakresu dokumentacji dziejów techniki polskiej. Zbiór tych eksponatów świadczy o bogatych tradycjach naszej techniki. W codziennej działalności muzeum tradycje te są szeroko popularyzowane i upowszechniane wśród zwiedzających, których liczba w ciągu roku wynosi od lat średnio około 130 tysięcy, przy czym pokaźna część tych zwiedzających, w szczególności młodzież szkolna, korzysta ze specjalnych zajęć obejmujących pokazy, projekcje filmowe i tematyczne prelekcje.

Obecnie działalność muzeum ulega jednak pewnemu ograniczeniu, Naczelna Organizacja Techniczna nie jest bowiem w stanie zapewnić placówce odpowiednich warunków nie tylko dla rozwoju, ale nawet aktualnej egzystencji z braku środków finansowych.

Trudno więc mówić o spełnianiu przez muzeum roli odpowiedniej do znaczenia techniki w życiu kraju. Spełnianie takiej roli wymaga innej rangi Muzeum Techniki i stabilnych warunków jego działalności, w tym co ważne warunków finansowych, adekwatnych do warunków, które są zapewniane dla innych muzeów o wysokiej randze.

Dlatego nasz portal wraz ze Stowarzyszeniem FSOAUTOKLUB wspierającym od ponad dwóch lat działalność Muzeum Techniki w Norblinie, uruchamia specjalną akcję zbierania podpisów pod petycją do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o nadanie statusu Narodowego dla Muzeum Techniki.

Nie pozostańmy obojętni wobec zaprzepaszczania dorobku i spuścizny polskiej historii przemysłu, polskiej myśli technicznej, wspaniałych dokonań dawnych polskich inżynierów, bo tak jak ich osiągnięciami możemy się szczycić, tak współczesnymi nie bardzo.

Reklama

Podpisz petycję.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje