Przybywa miejsc dla niepełnosprawnych. Najważniejsze, że robota wykonana...

W Krakowie wciąż przybywa nowych miejsc postojowych dla niepełnosprawnych, w tym bardzo dużych i wyznaczonych po kilka obok siebie.

W Krakowie wciąż przybywa nowych miejsc postojowych dla niepełnosprawnych, w tym  bardzo dużych i wyznaczonych po kilka obok siebie.Dlaczego tak się dzieje? Przypomnijmy  wyjaśnienie przedstawiciela krakowskiego Zarządu Dróg Miasta Krakowa (dawniej ZIKiT).

"Do 2017 r. ZIKiT stosował zasadę wyznaczania miejsc postojowych na drogach należących do Gminy Kraków dla osób niepełnosprawnych na podstawie pisemnych wniosków: osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna; instytucji i przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne (zgodnie z procedurą ZIKiT-10). Dzięki temu koperty znajdowały się tylko tam gdzie były potrzebne. Przystępując do korekty SPP zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Wojewody ZIKiT skonsultował się ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Wspólnie uznaliśmy, że najlepiej byłoby utrzymać obecny system.

Jednak to rozwiązanie zostało oprotestowane przez stowarzyszenie Stare Podgórze. Wobec jasnej interpretacji prawnej jaka pojawiła się w wyniku stanowiska Stowarzyszenia ZIKiT musiał spełnić obowiązek wyznaczenia 4% miejsc. Miejsca są wyznaczane w miejscach w których da się zgodnie z przepisami zmieścić tak duże koperty. Zdajemy sobie sprawę, że to gorsze rozwiązanie niż dotychczasowe ale ZIKiT wyczerpał możliwości jakie miał bym pozostać przy starym.

Dodatkowo ilość miejsc dla osób niepełnosprawnych jest określona przez Ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Na terenie Strefy Płatnego Parkowania liczba takich stanowisk powinna wynosić 4% z ogólnej liczby stanowisk.

Ilość zastrzeżonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych regularnie zmienia się. Do ZIKiT wciąż wpływają nowe wnioski o wyznaczenie takich stanowisk. Dlatego nie można dokładnie określić docelowej liczby miejsc dla osób niepełnosprawnych w Krakowie. Należy także uwzględnić fakt, że na terenie Krakowa znajdują się również drogi będące w innych zarządach niż ZIKiT i również na nich wyznaczane są miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Wymiary zastrzeżonych stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych są ściśle określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dziennik Ustaw Nr 220, Poz. 2181, z późn. zm.). Istniejące warunki terenowe (parametry techniczne pasa drogowego) nie zawsze pozwalają na wprowadzanie takich miejsc we wszystkich wnioskowanych lokalizacjach. Stąd występujące przypadki lokowania kilku stanowisk dla osób niepełnosprawnych w danym miejscu, spełniającym wymogi przytoczonego Rozporządzenia."

A na zdjęciu wyznaczane kolejne miejsca dla samochodów, w których poruszają się osoby  niepełnosprawne. Tym razem na ul. Prądnickiej w Krakowie. Jednak coś poszło nie tak...   Ale robota została wykonana.

Przy okazji zrobiliśmy zdjęcia nowych, wytyczonych miejsc parkingowych na tej ulicy, które zachodzą na jezdnię skutecznie blokując jazdę samochodom.

Jest jednak również szansa, że to nie bezmyślność i bylejakość odpowiadają za taki stan rzeczy. Możliwe bowiem, że... taki jest plan. Bo, jak mówi Bartosz Piłat z krakowskiego Zarządu Transportu Publicznego (ZTP), "korki muszą być, a losem kierowców nie przejmujemy się tak bardzo"...


INTERIA.PL