Reklama

Jak wybrać najlepsze AC dla samochodu

O ile przy wyborze ubezpieczenia OC jedynym kryterium jest cena, to w przypadku polis Autocasco sprawa nie jest już taka prosta.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy?

Reklama

Autocasco (AC) jest ubezpieczeniem dobrowolnym, które gwarantuje kierowcy wypłatę odszkodowania w sytuacji, gdy jego samochód zostanie uszkodzony w wypadku przez niego spowodowanym lub w wyniku kradzieży, dewastacji czy różnego rodzaju zdarzeń losowych.

Badania zachowań klientów pokazują, że przy wyborze ubezpieczenia kierują się oni przede wszystkim ceną. Tymczasem w przypadku polis AC nie powinno być to jedynym kryterium.

- Przy wyborze ubezpieczenia AC warto uwzględnić trzy podstawowe czynniki: zakres ubezpieczenia, wysokość udziału własnego przy potencjalnej likwidacji szkody oraz wysokość sumy ubezpieczenia. Ważne jest też to, by klient zakres swojego AC mógł dopasować do swoich oczekiwań, czyli mógł decydować o parametrach poszczególnych elementów umowy ubezpieczenia AC - mówi Bartosz Kwieciński, specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych Link4.

Kierowcy powinni rozpocząć wybór polisy AC od zapoznania się z dokumentem zwanym "Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia", aby poznać, na ochronę przed jakimi zdarzeniami decydują się, wykupując polisę u danego ubezpieczyciela. Sprawdźmy, czy ubezpieczyciel dopuszcza zarówno gotówkowe jaki bezgotówkowe rozliczanie szkody oraz czy mamy wybór rodzaju warsztatów, w których ewentualnie naprawiane będzie auto. W ramach tego dokumentu istotne jest też zapoznanie się z tak zwanymi wyłączeniami, czyli zbiorem przypadków, w których polisa nie będzie chronić jej posiadacza.

Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia warto również ustalić wysokość udziału własnego w procesie potencjalnej likwidacji szkody. Warto przy tym pamiętać, że z reguły oddzielnie ustala się udział własny dla części wypadkowej i części kradzieżowej AC. Z punktu widzenia klienta ważne jest, aby była możliwość dopasowania udziału własnego do swoich oczekiwań. Istotna jest też suma ubezpieczenia - czy jest ona zmienna czy stała. Czyli czy w przypadku wystąpienia szkody wartość odszkodowania będzie liczona od wartości samochodu w dniu zawarcia ubezpieczenia czy w dniu wystąpienia szkody.

Zdaniem Kwiecińskiego, przy wyborze AC klient powinien też sprawdzić, w jaki sposób jest wyliczana wartość samochodu i jego części. - Wyliczenia powinny opierać się o ogólnie akceptowane systemy, na przykład Audatex czy katalogi PZMot. - przypomina Kwieciński.

Przy wyborze polisy AC, warto zapoznać się także z dodatkami oferowanymi przez ubezpieczycieli.

- Przykładowo w ramach AC w Link4, oferujemy klientowi między innymi zwrot kosztów za holowanie uszkodzonego pojazdu do wybranego warsztatu lub za parkowanie uszkodzonego auta na parkingu strzeżonym do czasu przybycia naszego rzeczoznawcy. Dodatkowo, w przypadku szkody szybowej klient nie traci zniżek z tytułu likwidacji tego typu szkody. Z kolei jeśli chodzi o wiek ubezpieczanych aut, w naszym towarzystwie górną granicą wieku aut, które mogą być objęte polisą AC, jest 15 lat - dodaje Bartosz Kwieciński.

Szczegółowe wyjaśnienia kwestii udziału własnego w likwidacji szkody oraz wysokości sumy ubezpieczenia AC - przedstawimy w kolejnych odcinkach poradnika.

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: Nie | jak wybrać

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje