Reklama

Ważne przepisy dla ofiar wypadków

Zakończył się etap konsultacji i uzgodnień dotyczących projektu umożliwiającego wypłacanie zaliczek osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych - poinformował resort sprawiedliwości.

Ministerstwo liczy na uchwalenie zmian jeszcze w tym roku.

Według zmian projektowanych w Kodeksie postępowania karnego sąd lub prokurator będzie mógł zdecydować o wypłacie osobie poszkodowanej bądź jej najbliższym zaliczki przez firmę ubezpieczeniową jeszcze przed ostateczną decyzją o wypłacie odszkodowania i przed prawomocnym zakończeniem sprawy karnej przed sądem.

Zmiana nie znalazła się jednak w przedstawionym przez rząd wykazie 36 priorytetowych projektów ustaw przewidzianych do uchwalenia w 2011 r. - zawarta jest jedynie w spisie projektów "procedowanych bezterminowo". "Pracujemy nad tym projektem w normalnym trybie, w zeszłym tygodniu zakończyły się konsultacje, dla nas ten projekt jest bardzo ważny i liczymy na jego uchwalenie" - powiedziała rzeczniczka prasowa ministerstwa Joanna Dębek.

Reklama

Według opracowanego przez resort projektu do kpk miałby zostać dodany nowy rozdział - "zabezpieczenie roszczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych". Zaliczka będzie mogła być wypłacona poszkodowanemu, jeśli zebrane w sprawie dowody będą wskazywać na "duże prawdopodobieństwo", że obrażenia wystąpiły w wyniku przestępstwa doprowadzenia do wypadku lub katastrofy komunikacyjnej.

Jak wskazali w uzasadnieniu projektu jego autorzy, doświadczenia wskazują, że w przypadku wypadków, w związku z którymi toczy się postępowanie karne, zakłady ubezpieczeń wstrzymują się od szybkiej wypłaty odszkodowań, powołując się na konieczność oczekiwania na prawomocne rozstrzygnięcie.

"Zaproponowane rozwiązanie ma wpłynąć przede wszystkim na poprawę sytuacji pokrzywdzonego, zwłaszcza gdy zachodzi potrzeba jednorazowego świadczenia pieniężnego przeznaczonego na zaspokojenie jego bieżących potrzeb" - wskazano w uzasadnieniu. Chodzi na przykład o pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji.

Wysokość zaliczki - jak zapisano w projekcie - ma być ustalana po uwzględnieniu okoliczności każdej sprawy, wysokości szkody, górnej granicy odpowiedzialności sprawcy zobowiązanego do wypłaty odszkodowania i kosztów pomocy niezbędnej pokrzywdzonemu. Pieniądze miałyby być zaliczane na poczet należnego odszkodowania. Obowiązek wypłaty mógłby być uchylony, jeśli podczas badania sprawy ujawniłyby się nowe okoliczności zmieniające jej stan faktyczny.

Obecnie, jak zaznaczył resort, osoba poszkodowana w wypadku może dochodzić świadczeń na poczet niezbędnych kosztów leczenia jedynie w ramach postępowania cywilnego. "Z analizy praktyki wynika, że sądy cywilne i zakłady ubezpieczeń uzależniają rozstrzygnięcia w tym zakresie od prawomocnego zakończenia postępowania karnego" - wskazano w uzasadnieniu.

Zmiana jest jedną z przygotowywanych w ministerstwie nowelizacji mających dodatkowo zabezpieczać prawa osób pokrzywdzonych. Projekt zmian w kpk zostanie teraz przekazany do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy