Szok. Każdy wypadek kosztuje nas 953 tys. zł!

Ludzkich tragedii związanych z wypadkami drogowymi nie da się przeliczyć na pieniądze. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że każde tego typu zdarzenie wiąże się z konkretnymi wydatkami. O jakich kwotach mowa?

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego opublikowała raport dotyczący wyceny kosztów wypadków i kolizji drogowych. Wynika z niego, że w 2013 roku koszty wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce przekroczyły 49,1 mld zł. To aż 3 proc. PKB!

Z dokumentu wynika, że wydatki związane z pracą policji, służby zdrowia, sądów i więziennictwa związane z wypadkami na drogach to aż 40,1 mld zł. Dodatkowe 9 mld zł kosztowało społeczeństwo pokrycie skutków wypadków i kolizji.

Tzw. koszt jednostkowy wypadku - obejmujący ogół wydatków związanych z konkretnym zdarzeniem - wynosił średnio aż 953 tys. zł! Koszt jednostkowy kolizji drogowej oszacowany został na 41,8 tys. zł. Kosztorys obejmuje nie tylko nakłady związane z rozstrzygnięciem sprawy (policja, sądy), ale też np. utraconą produkcją (zwolnienia lekarskie). Na wycenę składają również takie pozycje, jak np. koszty interwencji straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, hospitalizacja ofiar a nawet - w przypadku wypadków śmiertelnych - koszty pogrzebu (oraz - obowiązkowej w takich przypadkach - sekcji zwłok).

Reklama

Z raportu wynika, że tylko w 2013 roku w interwencjach przy wypadkach drogowych brało udział 328 960 osób z różnego rodzaju służb. Największy udział mieli funkcjonariusze policji (78 389 osób), oraz straży pożarnej (234 181 osób). Wozy strażackie wyjeżdżały do wypadków drogowych aż 22 946 razy. Przy wypadkach drogowych pracowały również 1093 osoby z pogotowia energetycznego, 30 osób z pogotowia gazowego, 13 osób ze służb leśnych oraz 96 wojskowych i 670 strażników miejskich. Usunięcie skutków wypadków wymagało też interwencji 14 470 osób z innych podmiotów!

Ogromne pieniądze pochłonęła również praca wymiaru sprawiedliwości. W 2013 roku stwierdzono 140 904 przestępstw drogowych z tytułu naruszenia bezpieczeństwa na drodze bądź uszczerbku na zdrowiu innej osoby w wyniku zdarzenia drogowego. W związanych z nimi sprawach karnych wykonywano 4 563 orzeczeń pozbawienia wolności. Każda ze spraw wymaga m.in. powołania biegłych czy opinii akademii medycznych, które generują dodatkowe koszty.

Wysokość strat materialnych oszacowano na 9,525 mld zł. Obejmują one nie tylko pojazdy uczestniczących w zdarzeniach, ale też straty w infrastrukturze drogowej, w miejscu gdzie miało miejsce zdarzenie drogowe, i inne, związane ze zniszczeniem np. infrastruktury kubaturowej, czyli budynków. Przypominamy, że w 2013 roku w zdarzeniach drogowych wzięło udział 705 247 pojazdów.

Z raportu wynika również, że w wyniku niezdolności do pracy pracodawcy stracili w 2013 roku 13,748 mld zł. Aż 12,2 mld to straty z tytułu zwolnień lekarskich.

PR

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: wypadki drogowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy