Reklama

Renault dba o bezpieczeństwo dzieci

W pierwszym półroczu 2002 roku w ramach drugiej edycji konkursu "Bezpieczeństwo dla wszystkich" firma Renault przeprowadziła w szkołach ankietę "Jak wygląda twoja droga do szkoły?". Kwestionariusz dla uczniów pozwolił poznać warunki oraz przyzwyczajenia dzieci dotyczące przemieszczania się między domem, a szkołą. Formularz dla nauczyciela miał na celu uzupełnienie oceny warunków bezpieczeństwa w pobliżu szkoły. Do organizatorów spłynęło 9718 ankiet od dzieci oraz 566 od nauczycieli.

Same i pieszo
Z przeprowadzonego badania wynika, że w 60% dzieci chodzą do szkoły same bez opieki osoby dorosłej i prawie 80% ankietowanych pokonuje tę trasę pieszo. 38% idzie do szkoły z kolegą lub koleżanką, a tylko 36% dzieci jest odprowadzanych przez rodziców lub opiekunów. Średni czas, w którym dziecko dociera do szkoły to 5 do 15 minut. Te 15 minut może mieć decydujący wpływ na jego los.

Statystyki, a edukacja
Kiedy dziecko pozostawione jest na drodze samo sobie edukacja w zakresie BRD wydaje się szczególnie istotna, gdyż wówczas głównie od dziecka zależy, czy będzie umiało ustrzec się przed grożącymi mu niebezpieczeństwami. Jako główną z zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać dzieci podają "przechodzenie przez przejście dla pieszych" (74%) a ci, którzy są odwożeni do szkoły samochodem przez rodziców zwracają uwagę na "zapinanie pasów bezpieczeństwa" (35%). Wśród dzieci, które wypełniły ankiety prawie 30% zna kogoś, kto uległ wypadkowi w drodze do szkoły.

Reklama

Te 30% odpowiedzi mówi o statystykach, których co roku dostarcza nam policja. Według danych Zarządu Ruchu Drogowego Biura Służby Prewencyjnej Komendy Głównej Policji w 2001 roku miało miejsce 7645 wypadków drogowych z udziałem dzieci do lat 14, śmierć poniosło w nich 236 dzieci, a 8020 odniosło obrażenia ciała. W stosunku do 2000 roku wypadków było mniej o 1115 (o 12,7%), liczba zabitych spadła o 29 (o 10,9%), a rannych o 1038 (o 11,5%). W wypadkach drogowych wśród dzieci i młodzieży w 2001 roku 40% wszystkich ofiar to piesi - wśród nich wypadków było 5326, z tego 169 osób zostało zabitych a 5157 rannych.

Wiedza wystarczająca?
Statystyki pokazują, że jest lepiej. Niemniej jednak każde życie jest bezcenne i należy robić wszystko by je chronić. W polskich szkołach często działa komisja ds. bezpieczeństwa, która zajmuje się tematami BRD - prawie połowa ankietowanych nauczycieli potwierdziła istnienie takiego ciała u siebie w szkole (42,6% odpowiedzi). Oprócz aktywnego działania takich komisji do poprawy sytuacji niezbędna jest właściwa edukacja już od najmłodszych lat oraz uwrażliwienie dzieci i ich rodziców na specyfikę zagrożeń na naszych drogach. Co ciekawe 67,5% nauczycieli biorących udział w ankiecie uważa, że wiadomości uczniów w zakresie bezpieczeństwa na drodze są wystarczające, tylko 32,5% uważa wiedzę swoich wychowanków za niewystarczającą. Według ankiety Renault, w ciągu roku szkolnego nauczyciele przeznaczają na lekcje z bezpieczeństwa na drodze średnio od 5 do 10 godzin rocznie (35%). Powyżej 10 godzin rocznie na edukację z BRD poświęca tylko 32% nauczycieli. Pozostałe 33% zajęć to 1 do 5 godzin rocznie.

Ankiety były częścią pracy, podczas której dzieci przygotowywały swoje propozycje na konkurs "Bezpieczna droga do szkoły". Lekcje przygotowawcze miały skłonić uczniów do refleksji nad niebezpieczeństwami związanymi z pokonywaniem drogi między domem, a szkołą. Wypełnienie ankiet przez dzieci to nie tylko dane dotyczące warunków bezpieczeństwa w pobliżu szkoły. To także jedno z narzędzi pedagogicznych, które pobudza kreatywność uczniów i zachęca ich do zabierania głosu i przedstawiania swoich opinii. Konkurs jest częścią programu edukacyjnego "Bezpieczeństwo dla wszystkich". Obecnie w akcji uczestniczy ponad 7 tys. klas i ponad 164 tys. dzieci.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne