Reklama

Posłowie nowelizują ustawę o ruchu drogowym

Posłowie zdecydowali w środę o przyjęciu nowelizacji ustawy o ruchu drogowym.

Posłowie zdecydowali w środę o przyjęciu nowelizacji ustawy o ruchu drogowym.

Nowela dostosowuje polskie przepisy do unijnych reguł dotyczących homologacji pojazdów i części, określonych w unijnej dyrektywie 46/2007.

Za przyjęciem zmian w przepisach głosowało 286 posłów, żaden nie był przeciw, a 148 wstrzymało się od głosu.

Nowela ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ma za zadanie dokonanie implementacji zapisów zawartych w dyrektywie 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 5 września 2007 r. Określa ona ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów.

Reklama

Dyrektywa 2007/46/WE określa szczegółowe wymagania techniczne, homologacyjne, proceduralne, w celu dopuszczenia nowych typów pojazdów, ich wyposażenia lub części, do ruchu drogowego.

Ponadto celem dyrektywy jest doprowadzenie do sytuacji, w której stosowane w każdym państwie UE osobne procedury homologacji zostaną zastąpione zharmonizowaną procedurą homologacji - uniwersalną w ramach UE, przy zachowaniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

PAP
Dowiedz się więcej na temat: Prawo o ruchu drogowym

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama