Reklama

Policja może stać na przystankach...

Nic tak nie budzi pogardy dla prawa, jak brak jego poszanowania przez służby odpowiedzialne do kontroli jego przestrzegania. Czyż sami będziemy przejmować się ograniczeniami prędkości czy niewłaściwym parkowaniem, jeśli nie robią tego policyjne radiowozy?

Na sprawę domniemanego łamania przepisów ruchu drogowego przez policyjne radiowozy drogówki zwrócił uwagę jeden z naszych czytelników. Jego list znajdziecie TUTAJ.

Reklama

O interpretację tych zdarzeń poprosiliśmy biuro prasowe Komendy Głównej Policji. Oto odpowiedź.

Organizację, warunki i sposób wykonywania kontroli ruchu drogowego określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. Nr 14, poz. 144 z 2003 r.). Wynika z niego, że pojazd powinien być zatrzymany w miejscu, gdzie nie utrudnia to ruchu i nie zagraża jego bezpieczeństwu. W przypadku, gdy pojazd zostanie zatrzymany w miejscu, gdzie jest to zabronione, kierujący pojazdem policyjnym przed przystąpieniem do kontroli włącza niebieskie światło błyskowe.

Dodatkowo powyższe kwestie regulują przepisy wewnętrzne Policji, przede wszystkim Zarządzenie Nr 495 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów (Dz. Urz. Nr 9, poz. 39 z 2004 r.). Także i z nich wynika, że pojazd służbowy podczas dokonywania pomiaru prędkości powinien być usytuowany w miejscu widocznym dla kierujących pojazdami. Podczas pełnienia służby w sposób statyczny oznakowany radiowóz winien być ustawiony w miejscu bezpiecznym i widocznym dla uczestników ruchu. W warunkach niedostatecznej widoczności w radiowozie powinien być włączony świetlny napis "POLICJA".

Jak z powyższego wynika nie ma przepisów, które by zabraniały ustawiać policyjny radiowóz w zatoczce przystanku autobusowego lub na pasie rozdzielającym.

Porozmawiaj na Forum.

INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: służby. | Pojazd | policja

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama