Reklama

Nowa obwodnica

Budowa obwodowej Brzeska w ciągu drogi krajowej nr 4. Zakończono ostatecznie inwestycję w Brzesku.  W ramach końcowego odbioru technicznego dokonano oględzin całego obiektu, sprawdzono dokumentację (4 metry akt) i spisano protokół.


 Budowa obwodowej Brzeska w ciągu drogi krajowej nr 4. Zakończono ostatecznie inwestycję w Brzesku.  W ramach końcowego odbioru technicznego dokonano oględzin całego obiektu, sprawdzono dokumentację (4 metry akt) i spisano protokół.

Komisja nie dopatrzyła się żadnych uchybień. jedynie zalecono, by nieco wzmocnić jeden z nasypów i zamontować światełka odblaskowe na drodze w rejonie ronda, żeby poprawić widoczność krawędzi i osi jezdni w nocy.

Inwestycja kosztowała około 22 milionów złotych. Kwotę tę pokryto pożyczką z Banku Światowego oraz środkami z budżetu państwa. Swój wkład w wysokości dodatkowych 3 mln zł wniosła również gmina. Pieniądze te przeznaczone były głównie na pozyskanie gruntów.

Trochę historii

Pierwszy etap inwestycji zakończył się w grudniu ubiegłego roku. Brzeska obwodnica to jednojezdniowa droga o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 7 metrów z obustronnymi poboczami bitumicznymi o szerokości 2 metrów. Wybudowano 1,5 km nowej drogi, co łącznie z modernizowanymi fragmentami wynosi prawie 3 tys. km. Budowa obwodnicy wymagała przebudowy trzech skrzyżowań, odwodnienia drogi, montażu urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne i separatory), zabezpieczenia brzegów Uszwicy oraz urządzenia zieleni drogowej. Wybudowano także trzy obiekty mostowe. Dwa mosty nad Uszwicą oraz kładkę dla pieszych na skrzyżowaniu obwodnicy z ulicą Kościuszki. Nadzór nad inwestycją sprawowało Małopolskie Biuro Inwestycyjne z Krakowa. Wykonawcami byli: Dromex z Cieszyna, Dromost z Bochni i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Tarnowa.

Reklama

Pierwsze prace przy budowie brzeskiej obwodnicy rozpoczęto jeszcze pod koniec lat 70. Pieniędzy wystarczyło wówczas tylko na nieco ponad kilometrowej długości odcinek. Sprawa kontynuacji budowy powróciła dopiero w latach 90. Prace ruszyły latem ub. r.

Dbałość o mieszkańców i środowisko

Mieszkańców najbliżej położonych domów przed hałasem chronią ekrany akustyczne o długości ponad kilometra. Ponadto w części budynków wymienione zostały okna. Obwodnica wyposażona jest w nowoczesny system kanalizacji burzowej. W razie wypadku z udziałem samochodów przewożących niebezpieczne substancje chemiczne, specjalne separatory zapobiegną skażeniu wód.

Brzesko przecina droga krajowa nr 4, biegnąca od Krakowa przez Tarnów i Rzeszów do przejścia granicznego w Medyce. Do grudnia zeszłego roku cały ruch samochodowy przechodził przez zatłoczone centrum - ul. Kościuszki, Rynek i ul. Głowackiego, tworząc gigantyczne korki. Narzekali na nie zarówno kierowcy (przejazd zajmował niekiedy ponad 45 minut), jak i mieszkańcy, którym ruch samochodowy do tego stopnia uprzykrzał życie, że mówiono nawet o zablokowaniu trasy. Droga nie jest bezpieczna - w zeszłym roku w powiecie brzeskim zdarzyły się na niej 624 wypadki, w których zginęło 11 osób, a 150 zostało rannych. Inwestycja wymagała również wielu innych robót, m.in. wyburzenia czterech budynków i przeprowadzenia 17 zamieszkałych w nich osób do zbudowanego przez gminę budynku. W pięciu innych domach zamontowaliśmy na nasz koszt dźwiękoszczelne trzyszybowe okna, założyliśmy też 84 m ekranów akustycznych z paraglasu i 1105 m ze stalowych kasetonów. Musieliśmy też mimo nawiedzającej nas trzykrotnie powodzi wyregulować brzeg rzeki Uszwicy.

Ciekawostki: wykonano 29 tys. metrów sześciennych wykopów, 97 tys metrów sześciennych nasypów i położono prawie 34 tys. metry kw. nawierzchni., postawiono prawie 5 km. barierek.

Z dokumentu o uzasadnieniu inwestycji

Obwodowa zlokalizowana jest w ciągu drogi nr 4 na odc. Kraków - Tarnów obciążonej bardzo ciężkim ruchem tranzytowym na kierunku wschód - zachód. Według generalnego pomiaru ruchu przeprowadzonego w roku 2000 - średnioroczny ruch dobowy wynosi 16985 prz/dobę.

Uzasadnienie inwestycji: trasa istniejącej drogi krajowej prowadzi przez ścisłe centrum miasta (Rynek). Lokalizacja obiektów handlowo - usługowych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi (za chodnikiem) i brak miejsc parkingowych powoduje, że wszelkie dostawy towaru odbywają się z wykorzystaniem drogi. Nasilony ruch pieszych i liczne skrzyżowania z drogami bocznymi, często z sygnalizacja świetlną sprawiają, że ruch po drodze krajowej jest bardzo utrudniony, a prędkość przejazdu przez miasto jest minimalna.

W roku 1985 został zrealizowany I odcinek z kierunku od Krakowa do skrzyżowania z drogą nr 75 Brzesko-Nowy Sącz. Ponieważ istniała pilna potrzeba budowy II odcinka od przedmiotowego skrzyżowania w kierunku Tarnowa, zadanie zostało zgłoszone i zakwalifikowane do realizacji w ramach Drugiego Projektu Drogowego współfinansowanego z Banku Światowego.

W lipcu w roku 2000 rozpoczęto budowę 1,8 km odcinka obwodowej o parametrach klasy Głównej Przyspieszonej:

- szerokość- jezdni - 7,0m,

- szerokość- poboczy bitumicznych - 2x2,0m

- szerokość obustronnych poboczy ziemnych o szer. zmiennej od 0,75 - do 3,5m.

- 2 mosty o długości 71,9 m i 38,9 m.

kładka dla pieszych o długości 101,0 m.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Brzeska | budowy | skrzyżowania | budowa | obwodnica

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy