Reklama

Na kartę chorego dziadka już nie zaparkujesz

Posłowie chcą wyeliminować nadużywanie przez osoby zdrowe kart parkingowych osób niepełnosprawnych i surowo za to karać - informuje "Rzeczpospolita".

Do tej pory wydano 650 tys. kart uprawniających do korzystania. Jednak z informacji policji, z miejsc dla niepełnosprawnych coraz częściej korzystają osoby z podrobionymi kartami i korzystające z kart osób, które zmarły lub żyją, ale w innym regionie kraju.

Wg projektowanych zmian w kodeksie drogowym, okres, na który wydawane będą karty parkingowe, zostanie skrócony do pięciu lat. Powstanie również Centralna Ewidencja Kart Parkingowych, w której znajdzie się informacja o numerze PESEL posiadacza karty. Jeśli utraci ona ważność, zostanie zwrócona staroście lub jej posiadacz umrze, będzie usunięta z ewidencji.

Reklama

Jeśli policja lub straż miejska odnotuje przypadki łamania przepisów, takiej osobie będzie groziła grzywna w wysokości do 5 tys. zł.

PAP
Dowiedz się więcej na temat: Nie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama