Reklama

Komunikat GUM z 8 czerwca

Sprawa: przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym.

W nawiązaniu do pisma z 30 maja 2005 (...) uprzejmie informuję co następuje:

1. (...)

2. zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 Prawo o miarach (...) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (...), przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym podlegają prawnej kontroli metrologicznej, która wykonywana jest przez zatwierdzenie typu i legalizację.

3. Zgodnie z art. 8a ust 1 ww. ustawy, przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej mogą być wprowadzone do obrotu i użytkowania oraz użytkowane tylko wówczas, jeżeli posiadają odpowiednio ważną decyzję zatwierdzenie typu lub ważną legalizację,

Reklama

4. Sposób weryfikacji pracy ww. przyrządów jest realizowany podczas przeprowadzanych badań zatwierdzenie typu oraz podczas legalizacji, które mają wykazać, czy sprawdzany przyrząd spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2004 w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym (...).

5. Podczas badań typu, jak i legalizacji ww. przyrządów, wykonywane jest również sprawdzenie zgodności z wymaganiami po zainstalowaniu przyrządu w miejscu jego użytkowania. Zgodnie z zapisem zawartym w art 8. ust. 4 pkt 4 ww. ustawy, legalizacja przyrządu traci ważność w przypadku zmiany miejsca instalacji lub użytkowania przyrządu pomiarowego, w którym legalizacja była wykonana.

6. Każdy zgłoszony do badań typu przyrząd do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym poddawany jest badaniom i sprawdzeniom w takiej kompletacji, jaką określono we wniosku o zatwierdzenie typu. Charakterystyka przyrządu i jego wersje stosowania opisane są w decyzji zatwierdzenia typu przyrządu. Legalizacja przyrządu uwzględnia warunki użytkowania przyrządu, a jego miejsce zainstalowania powinno być odnotowane w świadectwie legalizacji zgodnie ze wzorami świadectw legalizacji przyrządi zamieszczonych w załączniku nr 34 i załączniku nr 36 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (...). Stosowanie przyrządu na dwa różne sposoby (...) przy tej samej legalizacji jest niezgodne z obowiązującym prawem

7. (...)

Pismo podpisała Aneta Lato-Żuchowska, wiceprezes Głównego Urzędu Miar

Porozmawiaj na Forum.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: legalizacja | komunikat

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy