Reklama

Kierowco licz punkty karne!

Jeśli kierujący naruszy kilka zasad ruchu drogowego jednocześnie, w przypadku zatrzymania go przez Policję otrzymuje punkty karne za każde z popełnionych naruszeń (poza nielicznymi wyjątkami). W wyniku zsumowania tych punktów kierowca może mieć nawet zatrzymane prawo jazdy. Dopuszczalny limit punktów karnych dla kierowcy wynosi 24.

W momencie przekroczenia 24 punktów karnych, sporządzany jest wniosek o sprawdzenie kwalifikacji kierowcy. Dodatkowo kierujący kierowany jest na badania psychologiczne.

W przypadku kierowcy posiadającego prawo jazdy do 1 roku, limit wynosi 20 punktów karnych. Po jego przekroczeniu kierowany jest wniosek o cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami.

Reklama

Warto pamiętać o możliwości zredukowania obciążających punktów (oczywiście jest to możliwe przed przekroczeniem dopuszczalnego limitu) przez uczestniczenie w szkoleniu na koszt własny. Nie dotyczy to jednak kierowców posiadających pierwsze prawo jazdy do roku od dnia jego wydania. Szkolenia organizują dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Po odbyciu takiego szkolenia liczba posiadanych punktów zmniejsza się o 6, które odejmowane są według kolejności wpisów (w pierwszej kolejności - punkty "najstarsze"). Jednak liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem.

Osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach ostatecznych lub tymczasowych dotyczących punktów karnych odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom, ale musi stawić się osobiście w jednostce Policji zgodnej z miejscem zameldowania i okazać dokument potwierdzający tożsamość. Informacje takie nie są udzielane przez funkcjonariuszy telefonicznie.

ILE I ZA CO?

10 punktów karnych za:

- popełnienie przestępstwa drogowego

- kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu

- kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego

- nieudzielanie pomocy ofiarom wypadku

- omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym

- przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h

Ciąg dalszy na następnej stronie

9 punktów karnych za:

- wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi

8 punktów karnych za:

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu

- nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd

- niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia przejścia

- niestosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu

- przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h

- naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi

6 punktów karnych za:

- spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - kolizja drogowa

- spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

- niestosowanie się do sygnałów świetlnych

- niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym

- niezastosowanie się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

- na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej

- na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

- pojazdom szynowym

- rowerzystom

- przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h

Ciąg dalszy na następnej stronie

5 punktów karnych za:

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania

- niestosowanie się do znaków:

- (B-2) zakaz wjazdu

- zakaz ruchu w obu kierunkach

- zakaz skręcania w lewo lub zakaz skręcania w prawo

- (od C-1 do C-12) nakaz jazdy?

- (F-10, F-15, F-19) określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania

- (od P-8a do P-8c) strzałka kierunkowa

- linia podwójna ciągła

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

- podczas zmiany pasa ruchu

- w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze

- podczas włączania się do ruchu

- nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu

- naruszenie zakazu zawracania

- nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania

- naruszanie zakazu wyprzedzania:

- przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

- na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi

- na skrzyżowaniach

- na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi

- na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

- niestosowanie się do znaku "zakaz wyprzedzania"

Ciąg dalszy na następnej stronie

4 punkty karne za:

- niestosowanie się do znaku "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka"

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas cofania

- przekroczenie prędkości od 21 do 30 km/h

- niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł

3 punkty karne za:

- niestosowanie się do znaków (od B-3 do B-7) "zakaz wjazdu ?"

- wyprzedzanie z niewłaściwej strony

- pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia

- naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie

- nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie

- wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia

- przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami

2 punkty karne za:

- niezastosowanie się do znaków (od B-13 do B-19) "zakaz wjazdu ?"

- przekroczenie prędkości od 11 do 20 km/h

- jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym

- niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:

- w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

- w okresie od świtu do zmierzchu od 1 października do ostatniego dnia lutego

- w tunelu

- przez kierującego motocyklem

- naruszanie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:

- przednich

- tylnych

- naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie

- omijanie pojazdu z niewłaściwej strony

- naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej"

- naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem

- nieużywanie, pomimo takiego obowiązku, hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym

1 punkt karny:

- niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych

- przekroczenie prędkości od 6 do 10 km/h

- naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju

- kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu

- przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami

Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową oraz naruszenia, którym nie przypisano wartości punktowej również podlegają rejestrowaniu przez Policję w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje