Służbowo w trasę. Komu należy się dodatek za rozłąkę?

W dobie dynamicznie rozwijającego się rynku pracy, coraz częściej stajemy przed wyzwaniem długotrwałej rozłąki z bliskimi. Wyjazdy służbowe, delegacje, praca w odległych miejscach – to wszystko może negatywnie wpływać na nasze samopoczucie i relacje. Na szczęście, w niektórych przypadkach istnieje możliwość otrzymania rekompensaty za te niedogodności – mowa o dodatku za rozłąkę.

Praca kierowcy wiąże się z częstymi wyjazdami i rozłąką z rodziną. W związku z tym wielu kierowców zastanawia się, czy przysługuje im dodatek za rozłąkę i jak jego wysokość jest obliczana.

Dodatek za rozłąkę dla kierowców: ile wynosi i komu przysługuje?

Niestety, w Polsce nie ma ustawowych regulacji dotyczących dodatku za rozłąkę dla kierowców. Oznacza to, że pracodawca nie ma obowiązku wypłacania takiego świadczenia.

Istnieje jednak kilka możliwości uzyskania dodatku za rozłąkę:

Reklama
  1. Układ zbiorowy pracy: Niektóre układy zbiorowe pracy (np. układ zbiorowy pracy dla transportu drogowego) zawierają zapisy dotyczące dodatku za rozłąkę dla kierowców. W takim przypadku wysokość dodatku i warunki jego przyznawania są określone w układzie.
  2. Umowa o pracę: Dodatek za rozłąkę może zostać zapisany w umowie o pracę. Wówczas wysokość dodatku i warunki jego przyznawania są ustalone indywidualnie przez pracownika i pracodawcę.
  3. Regulamin wynagradzania: Dodatek za rozłąkę może zostać również wprowadzony w regulaminie wynagradzania. Wówczas wysokość dodatku i warunki jego przyznawania są obowiązkowe dla wszystkich pracowników objętych regulaminem.

Wysokość dodatku za rozłąkę

Wysokość dodatku za rozłąkę jest różna i zależy od kilku czynników, takich jak:

  • Zapisy układu zbiorowego pracy: Jeśli dodatek za rozłąkę jest przewidziany w układzie zbiorowym pracy, jego wysokość jest określona w tym dokumencie.
  • Umowa o pracę: Jeśli dodatek za rozłąkę jest zapisany w umowie o pracę, jego wysokość jest ustalona indywidualnie przez pracownika i pracodawcę.
  • Regulamin wynagradzania: Jeśli dodatek za rozłąkę jest wprowadzony w regulaminie wynagradzania, jego wysokość jest określona w tym dokumencie.
  • W niektórych firmach wysokość dodatku za rozłąkę jest uzależniona od długości trwania rozłąki. Im dłużej kierowca jest w trasie, tym wyższy jest dodatek.

Dodatek za rozłąkę a dieta

Dodatek za rozłąkę nie jest tożsamy z dietą. Dieta przysługuje pracownikowi, który jest w podróży służbowej, a jej wysokość jest określona rozporządzeniem. Dodatek za rozłąkę ma charakter rekompensaty za utrudnienia związane z rozłąką z rodziną, natomiast dieta ma charakter zwrotu kosztów poniesionych w związku z podróżą służbową.

Obowiązkowy dodatek za rozłąkę

W niektórych zawodach, dodatek za rozłąkę jest obligatoryjny i przysługuje na mocy ustawy lub rozporządzenia. Dotyczy to m.in.:

  • żołnierzy zawodowych,
  • funkcjonariuszy służb specjalnych,
  • urzędników państwowych przeniesionych do pracy w innej miejscowości.

W powyższych przypadkach dodatek za rozłąkę to 95% diety, która wynosi 45 zł za każdy dzień pracy - oznacza to, że dodatek będzie wynosił 42,75 zł pomnożone przez liczbę dni spędzonych poza domem.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy