Parkowanie auta - wiesz, gdzie możesz stanąć?

Znalezienie wolnego miejsca do parkowania to skomplikowane zadanie, szczególnie w miastach. Sprawdź, o czym należy pamiętać, pozostawiając auto na postoju.

Przepisy dotyczące zatrzymywania i postoju samochodu są zawiłe. Wielu kierowców nie wie lub zapomina, gdzie nie można pozostawić swojego auta. Taka niewiedza może być kosztowna. Skończy się nie tylko mandatem, ale nawet odholowaniem pojazdu. Dlatego trzeba pamiętać o ogólnych zasadach, które narzuca kodeks ruchu drogowego.

Postój i zatrzymanie jest dozwolone, jeśli pojazd jest widoczny z dostatecznej odległości oraz nie stwarza zagrożenia i nie utrudnia ruchu. Pozostawiony pojazd na jezdni powinien być ustawiony równolegle do jej osi. Natomiast parkując poza obszarem zabudowanym, jeśli istnieje taka możliwość, trzeba pozostawić auto poza jezdnią.

Prezentujemy sytuacje, w których przepisy zabraniają lub ograniczają postój i zatrzymanie. Należy pamiętać, że pozostawienie pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i zagraża bezpieczeństwu, może skończyć się oprócz mandatu także odholowaniem pojazdu (kosztuje to około 500 zł). W pozostałych przypadkach za nieprawidłowe parkowanie strażnik miejski ma prawo założyć blokadę na koło.

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY DOTYCZĄCE ZAKAZU PARKOWANIA

 • ZNAK ZAKAZ POSTOJU
  Znak dopuszcza jedynie zatrzymanie, a nie parkowanie. Jeśli pod znakiem nie znajduje się żadna tabliczka, oznacza to, że kierowca może zatrzymać się maksymalnie na 1 minutę. 
 • ZNAK ZAKAZ ZATRZYMYWANIA
  Oznacza zakaz zatrzymywania pojazdu. Jeśli nie ma pod nim tabliczki "Nie dotyczy chodnika", nie można zatrzymać się i parkować także na nim.
 • PARKOWANIE NA SKRZYŻOWANIU
  Nie można zatrzymywać się 10 m przed skrzyżowaniem, przejazdem kolejowym czy tramwajowym.
 • PARKOWANIE W BRAMIE WJAZDOWEJ
  Przepisy zabraniają pozostawienia pojazdu w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd z garażu, bramy, parkingu lub utrudniającym dostęp do prawidłowo zaparkowanego pojazdu.
 • POSTÓJ NA MOŚCIE
  Są miejsca, w których nigdy nie można zatrzymać pojazdu. Są to mosty, tunele czy wiadukty. Z kolei na drogach ekspresowych i autostradach zatrzymanie jest możliwe tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
 • POSTÓJ NA CHODNIKU
  Parkowanie na chodniku jest obwarowane szeregiem zakazów. Postój możliwy jest jedynie w miejscach, gdzie nie ma zakazu. Zaparkowany samochód nie może utrudniać ruchu pieszym, a pozostawiona szerokość chodnika to minimum 1,5 m. Uwaga! Na chodniku mogą parkować pojazdy o masie całkowitej do 2,5 t.

NIEJASNE SYTUACJE ZWIĄZANE Z PARKOWANIEM

Parkowanie tyłem do budynku

Choć czasem można spotkać takie tabliczki, nie ma przepisu, który zabraniałby parkowania tyłem do budynku. Trzeba jednak pamiętać, że takie parkowanie może być uciążliwe dla mieszkańców (spaliny, szczególnie w przypadku starszych silników Diesla).


Parkowanie przed wysepką

Nie można parkować
w odległości mniejszej
niż 15 m od punktów
krańcowych wysepki,
jeśli z jej prawej strony
jezdnia ma tylko jeden pas
(tak jak na zdjęciu). 


Postój w strefie zamieszkania

W strefie zamieszkania postój jest możliwy tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Parkowanie w innym miejscu jest zabronione, nawet jeśli nie łamie się innych przepisów.


Postój na przystanku

W tym przypadku kierowca nie może zatrzymać się i parkować do 15 m od słupka lub tabliczki oznaczającej przystanek. Jeśli przystanek znajduje się w zatoczce, zakaz obowiązuje na całej jej długości, nie ma znaczenia gdzie jest tabliczka oznaczająca przystanek. 

Parkowanie za przejściem

Parkowanie 10 m przed
i za przejściem dla pieszych
jest zabronione. Jednak na drodze
dwujezdniowej (jednokierunkowej)
dozwolone jest zatrzymanie
pojazdu za przejściem. Uwaga!
Zaparkowany pojazd
nie może utrudniać ruchu. 
Postój na wysepce

Przepisy zabraniają wjeżdżania na powierzchnię wyłączoną. Nie można też zostawić auta na pasie rozdzielającym jezdnie. Kierowcy zapominają o tym.


Zakaz parkowania i parking

Połączenie dwóch znaków:
zakazu zatrzymywania i parkingu,
oznacza zakaz parkowania,
ale z wyłączeniem miejsc
do tego przeznaczonych,
czyli oznakowanego parkingu.

 PUŁAPKI ZWIĄZANE Z PARKOWANIEM

Obliczanie 10 m od skrzyżowania

O ile przepisy jasno wskazują, że nie można parkować w odległości do 10 m od skrzyżowania, to praktycznie milczą na temat tego, jak należy obliczyć ten dystans. Przyjmuje się, że za powierzchnię skrzyżowania należy uznać nie tylko jezdnię, ale również pobocze i chodnik. Z tego powodu odległość 10 m od skrzyżowania trzeba obliczać od linii stanowiącej przedłużenie chodnika czy pobocza. Przecinające się linie tworzą powierzchnię skrzyżowania, od której należy obliczać 10 m. W praktyce, znajdując się na drodze trudno jest wyobrazić sobie punkt, od którego można legalnie parkować.

Ukryte znaki

W obszarze zabudowanym na drogach o małym natężeniu ruchu można parkować po lewej stronie jezdni (pod prąd). To jednak może wiązać się z mandatem. Problem polega na tym, że drogowcy nie mają obowiązku ustawiania znaków po lewej stronie drogi. Efekt? Kierowca, który ustawi się pod prąd, może nie zdawać sobie sprawy, że pozostawił pojazd w miejscu, gdzie jest to zabronione. W sytuacji przedstawionej na zdjęciu kierowcy parkujący po lewej stronie widzą zakaz zatrzymywania po prawej stronie drogi, ale nie mają szansy zauważyć, że za drzewami znajduje się znak zakazu, który ich dotyczy.

Tekst: Sebastian Sulowski, zdjęcia Andrzej Bieńkowski, Robert Brykała; "Motor" 26/2015

Znaki-pułapki - RUCH DROGOWY

Ograniczenia w parkowaniu - PRZEPISY

Motor
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy