Reklama

Kończy mi się miejsce w dowodzie rejestracyjnym. Czy muszę szykować 73 zł?

Dowód rejestracyjny ma sześć pól na pieczątki. To mało, biorąc pod uwagę fakt, że pieczątkę otrzymujemy, gdy przejdziemy badanie techniczne. Co zrobić, gdy w dowodzie rejestracyjnym zabraknie miejsca na pieczątki?

Dowód rejestracyjny - brak miejsca na pieczątki

W dowodzie rejestracyjnym każdy kierowca otrzymuje coroczne potwierdzenie wykonania przeglądu technicznego pojazdu w postaci pieczątki. Jednak w dowodach rejestracyjnych przewidziano miejsce jedynie dla sześciu takich stempli. 

Do niedawna, aby otrzymać kolejne wpisy, należało dokonać wymiany dowodu na nowy. Od 4 grudnia 2020 roku w przypadku braku miejsca na pieczątki ze stacji diagnostycznej, na właścicielach pojazdów nie ciąży już obowiązek wymiany dokumentu. Wciąż istnieje możliwość wyrobienia nowego dowodu, jednak tylko wtedy, gdy kierowca wyrazi taką wolę. 

Reklama

Dzięki dostępowi funkcjonariuszy policji do bazy CEPiK, czyli Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, uczestnicy ruchu drogowego nie muszą już zabierać ze sobą w podróż prawa jazdy czy dowodu rejestracyjnego. Podczas kontroli, nasze dane sprawdzane są drogą elektroniczną. Jeśli zabraknie nam miejsca na pieczątkę ze stacji kontroli pojazdów, diagnosta, po badaniu technicznym, wyda nam specjalne zaświadczenie. Jest ono ważne także poza granicami Polski.

Ile kosztuje wymiana dowodu rejestracyjnego?

Jeśli — na przykład przez wzgląd na to, że często podróżujemy po Europie — chcemy wymienić dowód rejestracyjny z powodu braku miejsca na nowe pieczątki, to w pierwszej kolejności należy udać się do wydziału komunikacji i złożyć odpowiedni wniosek. 

Można to zrobić osobiście, przez internet albo poprzez pełnomocnika. Wymiana dowodu rejestracyjnego wiąże się z opłatą w wysokości 54,50 zł lub 73,50 zł - w przypadku opcji dotyczącej wydania pozwolenia czasowego. Gdy samochód ma drugiego właściciela, należy mieć jego pisemne upoważnienie.

Do wniosku trzeba dołączyć sześć rzeczy:

  1. stary dowód rejestracyjny,
  2. potwierdzenie dokonania opłaty,
  3. kartę pojazdu - jeśli była wydana,
  4. aktualne ubezpieczenie OC,
  5. zaświadczenie od diagnosty z ważnym badaniem technicznym — jeśli w dowodzie znajduje się pieczątka, to zaświadczenie jest zbędne,
  6. dowód osobisty lub inny dokument weryfikujący naszą tożsamość.

Dodatkową opłatę skarbową w wysokości 17 zł pobiera się za ewentualne upoważnienie innej osoby, na przykład pracownika w firmie. Jeśli chcemy upoważnić małżonka, rodzica, dziadków, pradziadków, rodzeństwo, dziecko lub wnuka, to nie będziemy z tego tytułu ponosić żadnych dodatkowych kosztów.

Brak miejsca na pieczątki w dowodzie rejestracyjnym - czy trzeba wymieniać

Jak już wspominaliśmy, gdy w dowodzie rejestracyjnym nie ma już miejsca na kolejną pieczątkę, to nie trzeba wymieniać dokumentu. Podczas przeglądu diagnosta wyda zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym oraz wpisze termin kolejnego badania. Warto zwrócić też uwagę na to, że takie zaświadczenie przyda nam się poza krajem — gdy poruszamy się tylko po Polsce, nie musimy go nawet wozić ze sobą.

Pamiętajmy też o tym, że w innych krajach (w tym także tych, które należą do Unii Europejskiej), wciąż musimy mieć ze sobą nie tylko zaświadczenie od diagnosty, ale i prawo jazdy, polisę OC oraz dowód rejestracyjny. Od kilku lat rubryka określająca wynik przeglądu w tym zaświadczeniu jest wypełniana także w języku angielskim. 

Jeśli podczas pobytu za granicą nie posiadamy żadnego dokumentu, który pozwoliłby szybko ustalić, że nasz pojazd został dopuszczony do uczestnictwa w ruchu drogowym, sporo ryzykujemy. Przykładowy koszt mandatu w Niemczech to nawet 40 euro, a nie brakuje państw, gdzie ta kwota jest jeszcze wyższa. Co więcej, jeśli funkcjonariusz policji dokonujący kontroli będzie miał wątpliwości co do stanu technicznego auta, może zatrzymać dowód rejestracyjny lub skierować pojazd na przegląd techniczny, co w praktyce uniemożliwi nam dalszą podróż. 

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: dowód rejestracyjny | kierowcy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy