Jak napisać umowę darowizny auta, kto zapłaci podatek i dlaczego druk SDZ-2 jest ważny?

Darowizna samochodu to umowa zawarta między właścicielem samochodu a nowym nabywcą, która - w przypadku najbliższej rodziny - nie zobowiązuje nas do odprowadzenia wysokiego podatku. Darowizna nie musi być przeprowadzona u notariusza. Z tego poradnika dowiecie się, jak skutecznie przeprowadzić akt darowizny samochodu, kto musi zapłacić podatek i dlaczego ważny jest druk SDZ-2.

Co to jest darowizna samochodu?

Umowa darowizny samochodu to dokument, który określa, że darczyńca przekazuje samochód obdarowanemu w ramach bezpłatnego świadczenia. Warto wiedzieć, że akt podarunku można przeprowadzić także częściowo. 

Oznacza to, że nasz samochód może być na przykład współdzielony z inną osobą w ramach darowizny. 

Umowa bezinteresownego przekazania samochodu może być sporządzona z osobą z rodziny lub obcą osobą. Tego nie reguluje prawo. Każdy ma prawo przekazywać swój majątek, komu chce. 

Jak przygotować umowę darowizny samochodu?

Najważniejszą i jednocześnie najlepszą informacją jest to, że umowa darowizny samochodu nie musi być sporządzona u notariusza. To wiązałoby się z dodatkowymi kosztami. Umowę możemy zapisać odręcznie lub na komputerze. 

Reklama

Umowa darowizny samochodu musi zawierać poniższe elementy:

 • datę i miejsca zawarcia umowy, 
 • oznaczenie stron, 
 • stopień pokrewieństwa, 
 • dane obdarowującego oraz obdarowywanego (imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, numer dowodu osobistego lub paszportu),
 • przedmiot darowizny (w przypadku samochodu będzie to marka, rok produkcji, VIN, nr silnika, nr rejestracyjny), 
 • wartość pojazdu, 
 • datę przekazania pojazdu, 
 • oświadczenie o posiadaniu prawa własności pojazdu, 
 • oświadczenie darczyńcy o darowiźnie samochodu lub jego części, 
 • oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny samochodu lub jego części, 
 • podpisy darczyńcy i obdarowanego.

Bardzo ważne jest, aby umowa darowizny samochodu została sporządzona i podpisana w dwóch egzemplarzach. Jedna kopia przeznaczona jest dla darczyńcy, a druga dla obdarowanego. 

Podatek od darowizny samochodu i druk SDZ-2

Jeśli udało się już sporządzić i podpisać umowę darowizny samochodu lub jego części, to kolejnym etapem formalności będzie wizyta obdarowanego w urzędzie skarbowym. 

Na szczęście, w przypadku darowizny nie zawsze wiąże się to z przymusową zapłatą podatku. Warto wiedzieć, że z podatku od darowizny jest zwolniona najbliższa rodzina, ale tylko wtedy, gdy zgłosi ją do urzędu w ciągu 6 miesięcy na druku SDZ-2. 

Kto należy do najbliższej rodziny w świetle darowizny?

 • żona, mąż,
 • córka, syn, wnuczka, wnuk, prawnuczka, prawnuk,
 • matka, ojciec, babcia, dziadek, prababcia, pradziadek,
 • pasierbica, pasierb,
 • siostra, brat,
 • macocha, ojczym.

Warto wiedzieć także, że obowiązek zgłaszania darowizny od rodziny występuje tylko wtedy, gdy wartość umowy przekracza 9637 zł w ciągu 5 lat. 

Umowa darowizny samochodu a grupy podatkowe

Do I grupy podatkowej należą teściowie, zięć oraz synowa. Wówczas przy przekazaniu darowizny będą musieli zapłacić poniższy podatek, jeśli kwota darowizny przekroczy 9637 zł: 

 • nadwyżka do 10278 zł - 3% podatku od nadwyżki
 • nadwyżka od 10278 do 20556 zł -  308,3 zł + 5 proc. podatku od nadwyżki;
 • nadwyżka powyżej 20556 zł = 822,2 zł + 7 proc. podatku od nadwyżki.

Kogo zaliczamy do II grupy podatkowej?

 • zstępnych rodzeństwa (dzieci, wnuki, prawnuki rodzeństwa),
 • rodzeństwo rodziców,
 • zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki) i małżonków pasierbów,
 • małżonków rodzeństwa,
 • rodzeństwo małżonków,
 • małżonków rodzeństwa małżonków,
 • małżonków innych zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków).

W przypadku tej grupy podatkowej kwota wolna od podatku to 7276 zł. Jeśli wartość darowizny będzie większa, będziemy musieli zapłacić, jak poniżej:

 • nadwyżka do 10278 zł - 7 proc. podatku od nadwyżki
 • nadwyżka od 10278 do 20556 zł - 719,5 zł + 9 proc. podatku od nadwyżki
 • nadwyżka powyżej 20556 zł - 1644,5 zł + 12 proc. podatku od nadwyżki 

W przypadku grupy III podatkowej, czyli osób niespokrewnionych, trzeba będzie zapłacić podatek powyżej kwoty wolnej od podatku, która wynosi 4902 zł. Nabywcy darowizny zapłacą wtedy podatek: 

 • nadwyżka do 10278 zł - 12 proc. podatku od nadwyżki
 • nadwyżka od 10278 do 20556 zł - 1233,40 zł i 16 proc. podatku od nadwyżki
 • nadwyżka powyżej 20556 zł - 2877,90 zł i 20 proc. podatku od nadwyżki 

Czy umowę darowizny samochodu trzeba zgłosić do wydziału komunikacji?

Na to pytanie odpowiedź jest oczywista - tak, trzeba umówić się na wizytę w urzędzie, bowiem umowa darowizny samochodu wiąże się także z przerejestrowaniem auta lub wpisaniem do dokumentów rejestracyjnych danych współwłaściciela. Osoba, która została obdarowana, w ciągu 30 dni od podpisania umowy darowizny  powinna zgłosić się do urzędu. 

Dokumenty, które warto zabrać ze sobą do wydziału komunikacji to:

 • umowa darowizny samochodu;
 • dowód rejestracyjny;
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana);
 • dowód osobisty lub paszport (cudzoziemiec spoza UE musi zabrać paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu);
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (jeżeli jest wymagane);
 • aktualne ubezpieczenie. 

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy