Gdzie odebrać dowód rejestracyjny zatrzymany przez policję?

Podczas kontroli policja ma prawo odebrać kierowcy dowód rejestracyjny, a w uzasadnionych przypadkach wystawić mu również mandat. Może to się wydarzyć, gdy samochód nie ma aktualnych badań technicznych lub stwarza realne zagrożenie na drodze.

W międzyczasie kierowca ma prawo prowadzić pojazd, by wyeliminować wskazane nieprawidłowości. Po spełnieniu określonych wymogów możliwe jest odzyskanie dowodu rejestracyjnego w wydziale komunikacji lub odblokowanie go drogą cyfrową.

Za co może być zatrzymany dowód rejestracyjny i czy jest za to mandat?

Sytuacje, w których policjant ma obowiązek zatrzymania dowodu rejestracyjnego, są określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Dokładniej - w artykule 132.

W skrócie - tymczasowa utrata dokumentów może nastąpić, gdy funkcjonariusz bez wątpliwości stwierdzi, że:

Reklama
  • pojazd nie spełnia wymogów technicznych zapewniających bezpieczeństwo na drodze;
  • pojazd nie spełnia restrykcji dot. ochrony środowiska;
  • pojazd nie ma aktualnych badań technicznych lub zostały one wykonane przez nieupoważniony warsztat;
  • dane w okazanych mu dokumentach nie są zgodne ze stanem faktycznym.

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu często wiąże się z popełnieniem przewinienia karanego mandatem.

Za jazdę samochodem, którego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu na drodze, można otrzymać mandat w wysokości od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Jest to zależne od skali przewinienia.

Z kolei jazda bez aktualnego przeglądu skutkuje karą w wysokości nawet do 5000 zł. Pokazanie fałszywych dokumentów może nawet skończyć się grzywną i karą pozbawienia wolności.

Warto jednak nadmienić, że sam fakt zatrzymania dowodu rejestracyjnego nie jest podstawą do otrzymania mandatu.

Jak sprawdzić, czy policja zatrzymała dowód rejestracyjny?

Do końca września 2017 roku każdy kierowca miał obowiązek noszenia ze sobą dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym się poruszał. Jednak od października 2018 roku zniesiono ten wymóg, ponieważ możliwe stało się elektroniczne odebranie dokumentu kierowcy dokonującemu przewinienia. Policjant zweryfikuje wszystkie wymagane dane w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Aby sprawdzić, czy policja wirtualnie zatrzymała dowód rejestracyjny, należy zalogować się na www.obywatel.gov.pl. Na tej stronie, w sekcji "Kierowcy i Pojazdy" znajduje się zakładka "Mój pojazd". To tam każdy kierowca może w dowolnym momencie sprawdzić informacje na temat wszystkich należących do niego samochodów. Tam też dowie się, czy policja zatrzymała jego dowód rejestracyjny.

Czy można jeździć autem po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego?

Zgodnie z prawem kierowca może jeździć samochodem po zatrzymaniu (również wirtualnym) dowodu rejestracyjnego. O tym, jak długo ma taką możliwość, decyduje informacja zapisana na otrzymanym podczas kontroli zaświadczeniu. Ten okres wynosi maksymalnie 7 dni od daty otrzymania zaświadczenia od policjanta.

W tym czasie kierowca ma obowiązek usunięcia wszystkich problemów, które doprowadziły do odebrania dowodu rejestracyjnego pojazdu. W tym celu może poruszać się samochodem, by zorganizować naprawę usterki. Jest to możliwe tylko, gdy nie zagraża on bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego.

Jednak po wyznaczonym na zaświadczeniu terminie kierowca nie ma już prawa poruszania się danym pojazdem. Jeśli to się wydarzy, to popełnia on wykroczenie karane mandatem i punktami karnymi.

Gdzie odebrać zatrzymany dowód rejestracyjny?

Obecnie kierowcom nie odbiera się już dokumentów w formie fizycznej. Kiedyś, żeby je odzyskać, trzeba było się udać do wydziału komunikacji, który je wydał.

W tym momencie jedyną praktyką jest cyfrowe odebranie dowodu rejestracyjnego. Odbywa się ono w całości online. Aby tego dokonać, należy zwrócić się do policji z wnioskiem o elektroniczne odnotowanie zwrotu dowodu rejestracyjnego. 

Aby wniosek został pozytywnie rozpatrzony, należy przesłać wraz z nim kilka niezbędnych dokumentów:

  • zaświadczenie o pozytywnym przejściu badania technicznego pojazdu;
  • pokwitowanie z potwierdzeniem cyfrowego zatrzymania dowodu rejestracyjnego;
  • dowód posiadania aktualnego ubezpieczenia samochodu.

Po przeprowadzeniu procedury w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców zostanie odnotowana informacja o cyfrowym zwrocie dowodu rejestracyjnego. Od tego momentu kierowca może już swobodnie poruszać się danym samochodem.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: dowód rejestracyjny
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy