Reklama

Budowa autostrad

Wreszcie wiadomo, jak ratować za bramkami A4

Od poniedziałku zaczął obowiązywać plan ratowniczy dla autostrady A4 - poinformował opolski oddział GDDKiA. Dodano, że dokument określa procedury ratownicze dla straży, policji, służb medycznych i zarządcy drogi.

Według informacji przekazanych PAP przez rzecznika opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Michała Wandrasza plan określa ściśle procedury postępowania podczas wypadków drogowych, katastrof technicznych, chemicznych, ekologicznych, a także pożarów czy klęsk żywiołowych.

Dokument dotyczy postępowania jednostek straży, policji, służb medycznych oraz służb zarządzających na odcinku prawie 88 km A4 przebiegającym przez trzy województwa: dolnośląskie, opolskie i śląskie.

Brak dopracowanego i zaakceptowanego przez wszystkie służby ratownicze planu dla A4 był przedmiotem ożywionej dyskusji, głównie między GDDKiA, czyli zarządcą odcinka A4 a opolskimi strażakami, kiedy ruszyły na początku czerwca punkty poboru opłat na opolskim odcinku.

Reklama

Największe emocje wzbudził w czerwcu proponowany w projekcie planu sposób wjazdu na autostradę przez punkty poboru opłat. Strażacy nie zgodzili się na procedurę wjazdu, zgodnie z którą mieli pobierać bezpłatne bilety wjazdu. Ich zdaniem taka procedura mogłaby opóźniać dojazd do ofiar wypadków. Strażacy od początku domagali się, by wozy strażackie wjeżdżały na A4 poprzez tzw. pas dla pojazdów uprzywilejowanych, czyli skrajny prawy pas na wjeździe.

Plan ratowniczy, który zaczął obowiązywać od poniedziałku, właśnie taki wariant określa. "Jest w nim też zapis, że jedynie tak będą na autostradę wjeżdżać jednostki straży" - podkreślił rzecznik opolskiej straży Adam Janiuk.

Obowiązujący już plan ratowniczy określa trzy warianty wjazdu na A4 służb ratowniczych: właśnie przez pas dla pojazdów uprzywilejowanych, przez standardowe bramki z wykorzystaniem urządzeń viaAUTO otwierających szlaban automatycznie oraz przez standardowe bramki po pobraniu bezpłatnego biletu wjazdu.

Prócz tego w planie znalazł się m.in. spis i rozmieszczenie czterech wjazdów i zjazdów awaryjnych, czyli miejsc zewnętrznych, przez które poza węzłami na A4 mogą dostać się służby ratownicze. Jest w nim też lista kilkudziesięciu przejazdów awaryjnych między jezdniami autostrady, czyli miejsc przedzielonych łatwą do rozmontowania barierką, przez którą straż czy policja przy wypadku mogą się dostać na przeciwległy pas drogi. Do planu dołączono również instrukcję demontażu barierek na przejazdach awaryjnych.

W planie wyznaczono również drogi techniczne i serwisowe, miejsca zaopatrzenia w wodę i zbiorniki przeciwpożarowe, a także miejsca postoju dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

Ponadto wskazano procedury dotyczące lądowania śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego czy porządkowania miejsc po wypadkach z udziałem zwierząt.

Wandrasz dodał, że plan, który zaakceptowali szefowie opolskiej straży, policji i ratownictwa medycznego, przekazano do wszystkich tych służb oraz centrum zarządzania kryzysowego przy wojewodzie i oddziałów GDDKiA na Dolnym Śląski i w woj. śląskim.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama