Reklama

Budowa autostrad

To będzie "alpejska droga". S19 Via Carpatia z tunelami i estakadami

GDDKiA ogłosiła przetarg na dwa ostatnie odcinki drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. Odcinki Jawornik - Lutcza i Lutcza - Domaradz to łącznie około 12 kilometrów nowej trasy, która na długości prawie 4 km pobiegnie w tunelach.

Odcinek pomiędzy Jawornikiem i Lutczą, o długości ok. 5,2 km, poprowadzony będzie m.in. estakadą nad istniejącą drogą krajową nr 19. Rozpiętość tego obiektu to 780 m, a filary będą miały nawet do 36 m wysokości. Estakada przejdzie w dwunawowy tunel pod górą Kamieniec o długości niemal 3000 m.

S19 Jawornik - Lutcza

Nowy odcinek drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym będzie miał po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, wraz z pasem awaryjnym. W ciągu trasy głównej, oprócz estakady i tunelu, wybudowane zostaną też obiekty inżynierskie oraz most pełniący funkcję przejścia dla małych zwierząt.

Reklama

W ramach inwestycji powstanie Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) Jawornik kat. I w kierunku Barwinka. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, infrastrukturę systemu zarządzania ruchem oraz urządzenia ochrony środowiska. Zostaną także wybudowane dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy, przebudowane zostaną drogi lokalne.

Zakończenie prac projektowych i robót budowlanych jest planowane w ciągu 59 miesięcy od podpisania umowy.

S19 Lutcza - Domaradz

Odcinek Lutcza - Domaradz wymaga wybudowania drogi ekspresowej o długości ok. 6,4 km o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, wraz z pasem awaryjnym. W ramach inwestycji wybudowany zostanie m.in. węzeł drogowy Domaradz, zlokalizowany w miejscu skrzyżowania S19 z drogą wojewódzką nr 886. Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w Lutczy. Docelowo, po wybudowaniu odcinka Jawornik - Lutcza, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Lutczy.
Wybudowane zostaną obiekty inżynierskie. Największym wyzwaniem będzie budowa dwunawowego tunelu pod górą Hyb o długości ok. 990 m. W ciągu trasy głównej powstaną także: estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych, przejście górne dla średnich zwierząt, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. 

Powstanie również obwód drogowy w Domaradzu, którego częścią będzie Centrum Zarządzania Tunelami obsługujące tunele w ciągu S19 w województwie podkarpackim. Na potrzeby akcji ratunkowych wykonane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Zakończenie prac projektowych i robót budowlanych jest planowane w ciągu 51 miesięcy od podpisania umowy.

Odcinki drogi ekspresowej S19 Jawornik - Lutcza i Lutcza - Domaradz przebiegać będą przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej, składający się ze zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych, charakterystycznej dla fliszu karpackiego. Teren przyszłej inwestycji charakteryzuje się również różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem terenu, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny. Tak różnorodna budowa geologiczna oraz ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania oraz wykonano sieć monitoringu geotechnicznego, obejmującą obszary osuwiskowe oraz obszary predysponowane osuwiskowo.  

Droga S19 Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km.

Stan realizacji S19 na Podkarpaciu: 

  • 81,8 km - oddane do ruchu (Lasy Janowskie - Rzeszów Południe),     
  • 42,2 km - w realizacji (Rzeszów Południe - Babica - Jawornik, Iskrzynia - Miejsce Piastowe - Dukla),    
  • 42,3 km - w przygotowaniu (na etapie przetargu: Jawornik - Lutcza, Lutcza - Domaradz, Domaradz - Iskrzynia, Dukla - Barwinek i dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. - Jasionka). 

***

GDDKiA/Interia.pl
Dowiedz się więcej na temat: budowa dróg | droga s19 | Via Carpatia | GDDKiA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy